Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.12.1968

Hukuk/istinaf
Numara:7/1968
D. No:/

Müjgân Refetvekili Mustafa Şemi ile Özbek Celâl Tadilât istidası – Mucirin, müstecirin mülkiyet veya tasarruf hakkını inkâr etmeye hakkı olmaması (estopped)1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

13.12.1968

Hukuk/istinaf
Numara:5/1968
D. No:/

Mehmet Şinasi Tekman ile Fevzi SamiEvi birlikte işgal edenlerin ödeme kudretleri nisbetinde evin kirasının ödenmesine iştirak etmeleri mecburiyeti.1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

03.12.1968

Hukuk/istinaf
Numara:4/1968
D. No:/

Osman Haşim ile Sare AliMahkemece emrolunan kiranın ödenmemesi ve dava ikame edilmeden önce ödenmesinin teklif edilmemiş olması – 21 günlük talep ihbarı1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç.Hük.) Kanunu

İndir

19.11.1968

Hukuk/istinaf
Numara:2/1968
D. No:/

L/şa Türk Belediyesi ile Mustafa Mehmet Aşkar 1.1.1965’ten sonra yapılan mukavelelerin 1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geçici Hükümler) Kanununa tabi olması1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Ge.Hük.) Kanunu

İndir

14.10.1968

Hukuk/istinaf
Numara:1/1968
D. No:/

Ziver Mustafa ile Tahir İbrahimKira bakiyesi ve masraflar.1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

10.10.1968

Hukuk/istinaf
Numara:3/1968
D. No:/

Memduh H. Erdal ile Hüseyin Şonya Fasıl 262– Yasa’nın 29. maddesinde tanımlanan “holder in due course” – Çeki elinde bulunduranın 38. maddede sayılan hakları – 81. madde; crossed ve üzerinde “not negotiable” ibaresi bulunan çeki en son elinde bulunduran, kendinden önceki şahıstan daha fazla hak iktisap edemeyeceğiFasıl 262 Poliçeler Yasası,Md.29

İndir

25.06.1968

Hukuk/kira/istinaf
Numara:1/1968
D. No:/

Fatma Zeki Hoca ile Salih Mehmet Küçük1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanununun 17 (1) maddesi tahtında Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde daha önce verilen kararların iptal veya tadilinin istenebilmesi.1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

02.05.1968

Hukuk/kira/istinaf
Numara:2/1968
D. No:/

Nevin Mehmet Ali ile İbrahim DebreliTaraflar arasında ödenecek kira hususunda anlaşma olmaması- Kira Tahkik Komisyonunun, kiracının mali durumunu tetkik edip ödeyebileceği kirayı tesbit etmesi.Kira Tahkik Komisyonu Tüzüğü

İndir

04.03.1968

Hukuk/istinaf
Numara:6/1968
D. No:/

Ahmet Balman v/d ile Hidayet Faik Şemi 1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç.Hük.) Kanunu – Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askıda bulunan davaların durumu – Kira bakiyeleri.1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç.Hük.) Kanunu

İndir

29.01.1968

Hukuk/istinaf
Numara:8/1968
D. No:/

Salih Hakkı ile Hatice Hasan1967 Kira Tanzim ve Murakabe Kanunun 14. ve 17 (1) maddeleri tahtında daha önce verilen kararların tadili veya iptali1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç.Hük.) Kanunu

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon