Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
06.12.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:38/1967
D. No:/

Mehmet Arif Emir Çavuş ile Ekrem HilmiKira Tahkik Komisyonu tarafından saptanan kiranın fazla olup olmadığı – Kira tesbit edilirken müstecirin hadiselerden evvelki geliri ile şimdiki kazancını mukayese etmemeKira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

17.10.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:40/1967
D. No:/

Hasan Nihat vekili İbrahim Önen ile Mustafa Ali Normal aylık kira – Müstedinin eşinin aylık kazancı – Müstedinin borcu için taksit vermesi ve eşinin çocuklarına yardım yapması.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

27.07.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:30/1967
D. No:30/

Emine Reşat ve diğerleri ile Cavit M. RızaKiranın tesbiti – Kiracının şimdiki kazancı ve mali durumu.Kira Tahkik Komisyonu Tüzüğü

İndir

06.07.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:36/1967
D. No:/

Şevki Hüseyin ile Hüseyin Mulla Ali Muadil barınak – Muadil barınağın uygun olması – Gösterilen muadil barınağın tahliye emrinin meriyete gireceği gün mevcut olması.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

29.06.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:34/1967
D. No:/

Türkân Necati ile Hüseyin Ahmet ÇıraklıSözleşmenin sözlü ve/veya zımni oluşu – Talep Takririnde ileri sürülmeyen iddialara dayanılarak karar verilemeyeceği.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü – Fasıl 149.Md.10

İndir

14.06.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:13/1967
D. No:/

Suat Vasıf ile Lefkoşa Türk BelediyesiRum ve Ermeni mallarıKira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

14.06.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:35/1967
D. No:/

Süheyla Selim ile Ahmet YusufHanenin ne zaman inşa edildiğinin ve ilk defa ne zaman kiralandığının mevzuu bahis olmaması – Kanuni müstecir.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü -Fasıl 86

İndir

05.06.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:20/1967
D. No:/

Derviş Nihat ile TCM Kira Takdir KomisyonuRum ve Ermeni malları – Ecnebiye ait gayrımenkul – Ecnebi mal sahiplerine kira ödemek zorunda kalanların durumu.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

01.06.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:22/1967
D. No:/

Ahmet Hulusi ile Mehmet Erdal ZiyaKanuni kiracı – Kanuni kiracının evi malsahibine boş olarak teslim edinceye kadar kiralardan mesul olması.Kira Tahkik Komisyonu Tüzüğü

İndir

22.05.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:24/1967
D. No:/

Fuat Mehmet ile Lefkoşa Türk BelediyesiKiranın başlangıç tarihi – Kira Tahkik Kmisyonu’nun kiranın başlangıç tarihini tesbitte takdir hakkı.Kira Tahkik Komisyonu Tüzüğü

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon