Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.11.2023

Yargıtay/ceza
Numara:82/2020
D. No:12/2023

Bora Kondoz ile KKTC Başsavcısı arasında Nafakanın ödenmemesi suçu – Newton duruşması(Newton hearing) – İstinafın reddi1/1998 Aile(Evlenme ve Boşanma) Yasası Md.30(4)

İndir

24.05.2023

Yargıtay/ceza
Numara:27-28/2020
D. No:6/2023

Dee European Company Ltd. ile KKTC Başsavcısı arasında Ceza aleyhine istinaf - Ceza Takdiri - Henüz karara bağlanmamış suçların ceza takdirinde dikkate alınması - Defalarca aynı suçun işlenmesi halinde henüz karara bağlanmamış suçun dikkate alınamaycağı - İstinafın reddi Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası Md.81 - 31/2009 Şans Oyunları Yasası Md.2 15(1)(2) 38(4) 40

İndir

27.12.2022

Yargıtay/ceza
Numara:20/2020
D. No:20/2022

Fikri Behzat ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf - Uyuşturucu madde tasarrufu - Eski eser tasarrufu - Uyuşturucu madde tasarrufunun unsurları - Şahadet - Sonradan düşünülmüş (after thought) açıklamalar - Cezaların ayrı ayrı çekilmesi - İstinafın reddi Fasıl 154 Ceza Yasası Md.20 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası Md.2 3 24(1)(a)2(A)(3) - 60/1994 Eski Eserler Yasası Md.4 5(1) 6(1) 50(1)(A)(B)(C)(5) - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi Md. 3 5 25

İndir

08.06.2022

Yargıtay/ceza
Numara:68-69/2020
D. No:9/2022

Menteş Aziz Özermerter ile KKTC Başsavcılık arasındaAnayasaya yorum için havale - anayasaya yorum için havalede etkenlik kriterinin aranması gerektiği - ilk soruşturma (P.I) - evrak üzerinden ağır ceza mahkemesine havale - ağır ceza mahkemesine havaleye itirazKKTC Anayasası - Md.17 18(2) 139 148 149

İndir

13.04.2022

Yargıtay/ceza
Numara:5-7/2020
D. No:6/2022

Baver Çoban ile KKTC Başsavcısı arasındaCinsel tecavüz - cinsel tecavüz suçunun unsurları - şahadet - cinsel tecavüz suçlarında sanığın mağdurun rızasının varlığını ispat etme zorunluluğu - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.91(C) 143A(1)(2)(4) 144(1) 145 148 243

İndir

17.05.2021

Yargıtay/ceza
Numara:49/2020
D. No:6/2021

Sadi Aldağ ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet aleyhine istinaf - uyuşturucu ithal ve tasarruf suçu - aynı tarihte aynı olgulardan neşet eden suçtan başka bir kazada mahkumiyet - mahkemelerin ceza meselelerinde bölgesel yetkisi - istinafın kabulüFasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 3 24(1)(a)2(A)(3) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.26(2) - Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası-

İndir

20.01.2021

Yargıtay/ceza
Numara:45/2020
D. No:1/2021

Yusuf Bayraktar ile KKTC Başsavcısı arasındaDenetimli serbestlik - denetimli serbestlik kurumunun amacı - sanığa şartlı tahliye süresi içinde başka bir suç işlediği gerekçesiyle denetimli serbestlik seçeneği sunulmaması - şartlı tahliye yükümlülüğünü ihlal uyuşturucu suçu işlemek yoluyla gerçekleşmemişse kişiye denetimli serbestlik seçeneği sağlanması gerektiği 28/2016 Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası - Md. 3 5 6 7 - Şartlı Tahliye Tüzüğü - Md.-

İndir

23.12.2020

Yargıtay/ceza
Numara:53/2019
D. No:23/2020

Collins Tochukwu Edeh ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu madde tasarrufu - Ceza aleyhine istinaf- Uyuşturucu maddelere ilişkin suçlarda ceza takdir edilirken kamu menfaati ilkesinin birincil önem arz ettiği - İstinafın reddi4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası Md. 2 3 4 12 24(1)(a)(2)(A)(B)(3) - Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Md.2 19(1)(I) - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi Md. 3 4(1) 5 25

İndir

16.12.2020

Yargıtay/ceza
Numara:86/2019
D. No:22/2020

Mehmet Can Çalıdan ile KKTC Başsavcısı arasındaBir cürüm işlemek kastı ile ikametgaha girme - hırsızlık yapmak kastıyla ikametgaha girme - ceza aleyhine istinaf - cezalandırma ilke ve prensipleri - yaygın suçlarda ceza verilirken mahkemelerin kamu menfaatinin korunması prensibine ağırlık vermesi gerektiği - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 280 291 292(a)

İndir

16.12.2020

Yargıtay/ceza
Numara:8/2020
D. No:21/2020

Hasan Kaptan ile KKTC Başsavcısı arasındaSahtekarlıkla para temini - ölen akrabasının öldüğünü bildirmeyip maaşını almaya devam etme - sahtekarlıkla para temini suçunda ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörlerFasıl 154 Ceza Yasası - Md.297 298

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon