Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.10.2023

Yargıtay/ceza
Numara:45-46/2019
D. No:11/2023

KKTC Başsavcısı ile Afrika Yayıncılık Ltd. arasındaYabancı devlet yetkililerine hakaret suçu - suçun unsurları - suçtaki niyet unsuru - sonradan düşünülmüş (after thought) savunmaya değer verilmemesi gerektiği - ifade özgürlüğünün sınırları - istinafın reddiKKTC Anayasası - Md.24 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.68 198 202 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md.10

İndir

16.11.2022

Yargıtay/ceza
Numara:40/2019
D. No:18/2022

İbrahim Erhalk ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - adam öldürme - ceza takdiri - cezalandırma prensipleri - toplum huzurunu bozan artış gösteren suçlarda kamu yararının ön plana çıkması gerektiği - maktulenin sanığı aldatmasının hafifletici bir unsur sayılmayacağı - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.205(1)(3)

İndir

28.10.2022

Yargıtay/ceza
Numara:9/2019
D. No:17/2022

Serkan Aygün ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkûmiyet ve ceza aleyhine istinaf - uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu - zımni tasarruf kavramı - çevre şahadet - sanığın mahkeme dışı yalanları - birlikte suç işleyen kişiler - uyuşturucu madde suçlarında ceza takdiri - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 22 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.117 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 3 24(1)(a)(2)(A)(3) - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Md. 3 5 25

İndir

03.08.2022

Yargıtay/ceza
Numara:30/2019
D. No:12/2022

Hüsnü Dalliod ile KKTC Başsavcısı arasındaAf beyanı - af beyanına mahkemenin verdiği değer - cinsel tecavüz suçu - 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz - cezalandırma prensipleri - tecavüz suçlarında ağırlatıcı faktörler - kamu yararının korunması ilkesine verilecek ağırlıkFasıl 154 Ceza Yasası - Md.4 143A 144(1) 147(2) 152(2)(4) 153(1)(A) 154(1) 231 243

İndir

16.03.2022

Yargıtay/ceza
Numara:23/2019
D. No:5/2022

Yaşar Akdoğan ile KKTC Başsavcısı arasındaAdam öldürme - şahadet - tekrar tanık çağırma(recall witness)prosedürü ve mahkemenin bu konudaki yetkisi - sonradan düşünülmüş (after thought) kurgu beyanlar - mahkeme dışı yalanlar - sanığı suçu işlemeye iten(motive) nedenler - sanığı suçu işlemeye iten nedenlerin (motive) suçun unsuru olmamakla birlikte kişinin niyettiyle alakalı çevre şahadet olabileceği- hukuka aykırı delillerFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 91(c) 205(1)(3) 243 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 24 87 145 - 32/2014 Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası - Md.6 12 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md.6 8

İndir

09.02.2022

Yargıtay/ceza
Numara:84-85/2019
D. No:2/2022

Mürsel Aydın ile KKTC Başsavcısı arasındaCinsel tecavüz suçu - cinsel suçlarda şahadet - cinsel suçlarda korunan hukuki yarar - şahadet - mahkeme dışı yalanlar - sanığın ikrar niteliğindeki sözlü beyanlarıFasıl 154 Ceza Yasası - Md.143A 144(1) 145 148 152(1) 243

İndir

26.01.2022

Yargıtay/ceza
Numara:22-76/2019
D. No:1/2022

Tarık Mart ileKKTC Başsavcısı arasındaMahkûmiyet ve ceza takdiri aleyhine istinaf - cinsel tecavüz - cezalandırma prensipleri - cinsel tecavüz suçlarında kamu yararı prensibine ağırlık verilmesi gerektiği - şahadet - ifadenin gönüllü olup olmadığı - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 4 143A(1)(2)(4) 144(1)(2) 145 152 231 243

İndir

15.12.2021

Yargıtay/ceza
Numara:1-92/2019
D. No:14/2021

Mehmet Ali Uluçay ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu madde ithal satış tasarruf suçları - cezaların ayrı ayrı çekilmesi - cezaların ayrı ayrı çekilmesi için gerekli koşullar - toplumu tehdit eden suçlarda kamu yararı prensibine ağırlık verilmesi gerektiğiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 3 4 12 14 24(1)(a)(2)(B)(C)(3) - Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası - Md.2 4(1)(3)(B) 26 27 - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi 2 3 4(1) 8 11 25

İndir

24.11.2021

Yargıtay/ceza
Numara:41/2019
D. No:12/2021

Erhan Çıplak ile KKTC Başsavcısı arasındaSirkat suçu - yargılanma hakkı - silahların eşitliği ilkesi - sanığın itham edildiği suçlarla ilgili olarak adil yargılanabilmesi için dava dosyasında bulunan tüm belgelerin bir suretinin iddia makamı tarafından sanığa verilmesi talebi - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.255 262 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.3 88 89 90 91 102 103 106A - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Md. 6(3)b

İndir

09.06.2021

Yargıtay/ceza
Numara:14/2019
D. No:8/2021

KKTC Başsavcısı ile Ali Ömerağa arasındaBeraat kararı aleyhine istinaf - italei lisan suçu - ithamnamede suçun tafsilatı kısmında yer almayan olgulardan sanığın mahkum edilemeyeceği - ithamnameye yeni dava eklenmesi - zaman aşımına uğrayan suçlar - istinafın kısmen kabuluFasıl 154 Ceza Yasası - Md.99 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 88

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon