Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.10.2022

Yargıtay/ceza
Numara:79-82/2015
D. No:16/2022

Çetin Sadrazam ile KKTC Başsavcısı arasındaAdam öldürme - taammüden adam öldürme - taammüden adam öldürme suçunun unsurları - sanığı suç işlemeye yönelten neden(motive) - mahkeme dışı yalanlar - ceza davalarında ispat külfeti - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.203 204 205 243 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.85(1)

İndir

20.01.2021

Yargıtay/ceza
Numara:67-71/2015
D. No:2/2021

Kader Güneri ile KKTC Başsavcısı arasındaCinsel saldırı - cinsel tecavüz - koruması altındaki kız çocuğuna cinsel saldırıFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 143A 145 147

İndir

02.12.2020

Yargıtay/ceza
Numara:79/2015
D. No:19/2020

Çetin Sadrazam ile KKTC Başsavcısı arasındaAnayasa Mahkemesine havaleKKTC Anayasası - Md.148(1)

İndir

22.11.2017

Yargıtay/ceza
Numara:97/2015
D. No:15/2017

Mehmet Altunar ile KKTC Başsavcısı arasındaTuzağa düşürme (entrapment) - Rüşvet alma suçu - Sahte davranış - Olguların geleceği yönelik olamamasıFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 297 298

İndir

25.05.2017

Yargıtay/ceza
Numara:66,69/2015
D. No:6/2017

Ali Aziz Zenginses ile KKTC Başsavcısı arasındaÖlümle neticelen trafik kazası - Adam öldürme (Manslauther)- Expert evidence (Blirkişi şahadeti) - Ağır ihmal (Gross negligence) - Voluntary manslaughter (İsteyerek adam öldürme) - Involuntary manslaughter (İstemeden adam öldürme) - Pervasızlık - Ceza Takdiri - Ölümle neticelenen trafik kazalarında ceza takdir edilirken amme menfaatinin korunması gereği.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.205 210

İndir

24.05.2017

Yargıtay/ceza
Numara:180/2015
D. No:7/2017

Ahmet Çerkez ile KKTC Başsavcılığı arasındaKanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu - Tasarruf unsurunun ispat külfetinin iddia makamında olması - Müşterek tasarruf (joint possession) - Sözlü beyanların şahadet olarak ibrazı - Gönüllü itiraf - İddia Makamının şahidine soru sorulmaması - Suç ortağının mahkemede şahadet verememesi - Sanığın yeminsiz izahat vermesi.4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.23 24 (1)(a) (2)(A)(3)

İndir

29.11.2016

Yargıtay/ceza
Numara:65/2015
D. No:21/2016

KKTC Başsavcısı ie Bilay Çetereisi arasındaGönülü ifade - Feri fail - Ceza takdiri - Emarelerin iadesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Madde 20 23 24 282

İndir

23.11.2016

Yargıtay/ceza
Numara:32-33/2015
D. No:20/2016

V. P. ile KKTC Başavcısı arasındaKamu belgelerinin şayia şahadetin istisnası olması - Hukuka aykırı olarak elde edilen şahadet - Adil yargılama - Mahkemenin şahadeti reddetme takdir yetkisi - Teyit edici şahadet - Cinsel suçlarda genel olarak teyit edici şahadet aranması - Irza geçme suçunun şartları - Namus ve ahlaka saldırı - Cinsel suçlarda cezalandırma prensipleri.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.35 149.

İndir

08.11.2016

Yargıtay/ceza
Numara:64/2015
D. No:19/2016

İbrahim Lekesiz ile KKTC Başsavcısı arasındaÇevre şahadet - Çevre şahadetin, kanıtlanması gereken olgunun varlığını doğrudan ortaya koymayan ancak Mahkemenin bu olgunun varlığı hakkında karar verebilmesini sağlayan şahadet olması - Çevre şahadetin bir bütün olarak değerlendirilmesi gereği Sözlü itiraf - Hearsay - Sanığın gerektiği hallerde hiçbir izahatta veya açıklamada bulunmaması.-

İndir

14.10.2016

Yargıtay/ceza
Numara:60/2015
D. No:18/2016

KKTC Başsavcısı ile Seyhan İbrahim Yıldırım arasındaAmme fesatçılığı - Ceza Yasalarının kati yorumlanması - Strict Construction of Panel Laws.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.115

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon