Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
08.01.2020

Yargıtay/ceza
Numara:2/2014
D. No:1/2020

Güray Kafa ile KKTC Başsavcısı arasındaŞahadet - sanığın aynı suç için aynı olgulardan hareketle daha önce mahkûm olduğu veya beraat ettirildiği savunması - bir sanığın verdiği ifade ile diğer bir sanığı suçlamasıKKTC Anayasası - Md.18(2) - Fasıl 154 Ceza Yasası-Md.19 20 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.35 69(1)(b) (2) - Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası - Md.2 9(1)(3) 12(1)(3)(5)

İndir

14.06.2017

Yargıtay/ceza
Numara:77/2014
D. No:8/2017

KKTC Başsavcısı ile İsmail Karaşahin arasındaUyuşturucu madde tasarrufu - Muhafazanın tanımı - Tasarrufta niyet unsuru - Zımni tasarruf - Müşterek tasarruf - Beyanın değer taşıması için beyanın yemin tahtında verilen şahadet ile desteklenmesi gereği - Çevre şahadet - Evidential burden of proof4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - M. 24(1)(a)(2)(B)(3) Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 245 Fasl 155 Ceza Usul Yasası - Md.85(1)

İndir

21.07.2016

Yargıtay/ceza
Numara:106/2014
D. No:15/2016

KKTC Başsavcısı ile Etem Yurtcan arasındaBeraat kararı aleyhine istinaf - Gönüllü ifade - İkrar - Çevre şahadet - Çevre şahadetin, kanıtlanması gereken olgunun varlığını doğrudan doğruya ortaya koymayan ancak Mahkemenin bu olgunun varlığı hakkında karar verebilmesini sağlayan şahadet olması - Teyit edici şahadet - Yalan beyanın teyit edici şahadet olarak değerlendirilebilmesi - Gizli ittifak.fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20315(a) 319.

İndir

27.04.2016

Yargıtay/ceza
Numara:91/2014
D. No:9/2016

KKTC Başsavcısı ile Metin Kuşçu arasındaVahim zarar ve darp - Tahrik -Ceza aleyhine istinaf - Cezalandırma prensipleri - Yargıtayın müdahale edebileceği haller.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 4 231 243.

İndir

13.04.2016

Yargıtay/ceza
Numara:13/2014
D. No:5/2016

KKTC Başsavcısı ile Ahmet Çavuşoğlu ve diğeri arasındaCeza aleyhine istinaf - Cezalandırma prensipleri- Kamu yararı- Sanığın işlediği suçların kamuyu yakından ilgilendirmesi -Ceza takdiri - Güvenin kötüye kullanılması ile ilgili bu tür ağır suçlarda ceza takdirinde ağırlaştırıcı faktörlere, hafifletici faktörlerden daha fazla ağırlık verilmesi gereği.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 331 332

İndir

02.12.2015

Yargıtay/ceza
Numara:73-74/2014
D. No:17/2015

KKTC Başsavcısı ile Özker Özgür Şahinsoy ve diğeri arasındaSirkat - Ceza takdiri - Sanıklara ihtar cezası verilmesi - Ceza aleyhine istinaf - Sanıklara suçun vehameti ile orantılı ceza verilmediği iddiası ile İddia Makamının istinaf dosyalaması - Yargıtayın ihtar cezasını iptal ederek, sanıklara para ve hapis cezası vermesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 255 262.

İndir

26.10.2015

Yargıtay/ceza
Numara:86-87-88-89/2014
D. No:12/2015

Ecevit Alper ve diğeri ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza takdiri - Cezalandırma prensipleri- Kamu yararını veya kamu refahını etkileyen suçlar - Kasıt (mens rea) unsuru - Yalan beyan - Strict liability(tam mesuliyet) prensipleriFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 KKTC Bankalar Yasası - Md.49(3)

İndir

09.10.2015

Yargıtay/ceza
Numara:90/2014
D. No:10/2015

KKTC Başsavcısı ile Ahmet Akyol arasındaUyuşturucu madde tasarrufu - Uyuşturucu suçlarında ceza takdiri - Uyuşturucu türü ve miktarı - Suç ortağı - Cezalar arasında nispetsizlik - Cezalandırma prensipleri - Yargıtayın cezaya müdahale edebileceği haller.4/72 Uyuşturucu Maddeleri Yasası - Md. 2 3 12 24(1)(a)(2))(n)(3)

İndir

07.10.2015

Yargıtay/ceza
Numara:69-76/2014
D. No:8/2015

Cemil Kızılbora ile KKTC Başsavcısı arasındaÖlüme neden olma - İhmal derecesine varmayan tedbirsiz ve dikkatsiz araç sürüp ölüme neden olma - Otomatizim - Vucudun veya herhangi bir uzvun gayrı iradi kullanılması - Başsavcının dava getirme hakkı - Ceza takdiri - Gönülü ifade.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.210

İndir

03.12.2014

Yargıtay/ceza
Numara:77/2012
D. No:9/2014

Ahmet Uysal ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza takdiri - Ne gibi ceza verileceğinin Bidayet Mahkemesinin takdirinde olması - İstinaf Mahkemesinin müdahale edebileceği hallerFasıl 154 Ceza Yasası - Md.205

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon