Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.11.2020

Yargıtay/ceza
Numara:61- 63/2012
D. No:20/2020

Esaf Tarım ile KKTC Başsavcısı arasındaAdam öldürme - taammüden adam öldürme - taammüdün olgusal bir mesele olduğu - taammüdün unsurlarıFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 92 203 204 205 291 292(a) 374(h) - Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası - Md. 2 7(1)(B) (2)(A) (4)(A)(B) 26 27 - Fasıl 54 Patlayıcı Maddeler Yasası - Md. 2 4(1)(e)(4)(d)(5)(a)

İndir

22.10.2015

Yargıtay/ceza
Numara:97-104/2012
D. No:11/2015

KKTC Başsavcısı ile Hakan Atıcı ve diğerleri arasındaZorla insan kaçırma - Kişileri gizli ve haksız olarak tutuklamak için kaçırmak - Haksız tutuklama - İstinaf ihbarnamesinin şekli - Ceza takdiri - Suçun işleniş şekliFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 247 250

İndir

03.12.2014

Yargıtay/ceza
Numara:77/2012
D. No:9/2014

Ahmet Uysal ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza takdiri - Ne gibi ceza verileceğinin Bidayet Mahkemesinin takdirinde olması - İstinaf Mahkemesinin müdahale edebileceği hallerFasıl 154 Ceza Yasası - Md.205

İndir

19.11.2014

Yargıtay/ceza
Numara:89/2012
D. No:8/2014

Halim Atınç ile KKTC Başsavcısı arasındaMüsadere emri - "Emirhan 33" isimli balıkçı teknesinin müsaderesi - Müsadere kararının istinaf edilmesi - Müsadere emrinin gerekçeli olması gereği - Müsadere emrine gerekçe gösterilmeden karar verildiği nedeniyle müsadere ile ilgili emrin iptal edilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 5(1)(3) 20. Fasıl 105 Yabancılar ve muhaceret Yasası - Md. 12(1)(5)

İndir

19.11.2014

Yargıtay/ceza
Numara:33/2012
D. No:7/2014

Ahmet Arıcıoğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Irza geçme suçlarında ceza takdiri- Sanığa 9 yıl hapislik cezası verilmesi - Cezanın aşikar surette fahiş olduğu iddiası ile istinaf- İstinafın reddi. Hafifletici nedenler - Suçun alkol tesiri altında işlendiğinin hafifletici neden sayılıp sayılmadığı- Ceza takdiri - Ne tür ceza verileceğinin Sanıkları yargılayan Alt Mahkemenin yetkisinde olması - Yargıtayın müdahale edebileceği haller - Cezalandırma prensipleriFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 144 145 243.

İndir

18.06.2014

Yargıtay/ceza
Numara:38/2012
D. No:6/2014

Ali Osman Can ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet aleyhine istinaf - Telefonla taciz suçu - Sanığı mahkum edecek yeterli şahadet ve emare bulunmadığı iddiası ile mahkumiyet aleyhine istinaf dosyalanması - İspat külfeti - Suçun tüm unsurlarının makul şüpheden ari bir şekilde ispat edilmesi gereği - İddia Makamının suçun tüm unsurlarını şüpheden ari bir şekilde ispat edemediğinden istinafın kabul edilerek mahkumiyet kararının iptal edilmesi.Fasıl 305 Telgraf Yasası - Md. 2 ve 22(a)(c)

İndir

30.05.2014

Yargıtay/ceza
Numara:2-3-4-10-11-12/2012
D. No:5/2014

İlkşen Varoğlu Atik ve diğerleri ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf - Polisi görevden men etme ve darp suçunda ceza takdiri - Sanıklar mahkumiyet kararına karşı, İddia Makamı ise cezalara karşı istinaf dosyaladılar - İstinafların reddi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 244(b)

İndir

28.02.2014

Yargıtay/ceza
Numara:60/2012
D. No:2/2014

Gürkan İstanbullu ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Kasten yangın çıkarma suçunda ceza takdiri - Hapislik cezalarının alenen fahiş olduğu nedeniyle istinaf dosyalanması - Şahadet - Şahdetin değerlendirilmesi - Şahadetin gönüllü olup olmadığı tartışması - Teyit edici şahadet -Yargıtayın yetkisi -Fasıl 155 Mad. 145 - Hartalı olarak emare alınması - Fasıl 155 mad 106A(2) - İstinafın reddi.Fasıl 154 Ceza Yasası Md. 315(a) - Fasıl 155 Ceza Usul Yasası Md. 145 106A(2)

İndir

25.06.2013

Yargıtay/ceza
Numara:106/2012
D. No:5/2013

Halil İbrahim Çakır ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza takdiri - Ölümle neticelenen trafik kazasında ceza takdiri - Ceza aleyhine istinaf - Cezalandırma prensipleri - Cezanın alenen fahis olduğu ve cezalandırma prensiplerinin yeterince değerlendirilmediği gerekeçsiyle istinaf - Yargıtayın istinafı kabul ederek takdir edilen 9 aylık hapislik cezasını 4 aya indirimesi. Cezanın Alt Mahkemenin karar tarihinden itibaren yürürlüğr girmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md 210. 21/74 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası - Md. 6(1)(3) ve 19.

İndir

19.06.2013

Yargıtay/ceza
Numara:44/2012
D. No:4/2013

V. P. ile KKTC Başsavcısı arasındaOn üç ve on altı yaşlarında kızlarla cinsi münasebete bulunma ve alıkyoyma suçları - Adil yargılanma hakkı - Sanığın itham edildiği suçlarla ilgili olarak adil yargıalnabilmesi için dava dosyasında bulunan tüm belglerin birer suretinin İddia Makamı tarafından Sanık avukatına verilmesi talebi - Talebin reddi - Ret kararının istinafı - Yargıtay, dava ile ilgili tüm evrakların savunmaya verilmesini gerektirecek bir mevzuat olmadığı sonucuna vararak istinafı reddetti.Fasıl 154 Ceza Yasası- Md 35 154 Fasıl 155 Ceza Usul Yasası - Madde 74(2) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Madde 6

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon