Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.06.2011

Yargıtay/ceza
Numara:100/2009
D. No:9/2011

Emir Ali Safa ve diğeri ile Hasan M. Bilman arasındaİzinsiz inşaat yapmak - Özel ceza davası - Özel ceza davası açma hakkı olup olmadığı tartışması - İthamnamenin iptali - İptal kararı aleyhine istinafı - İstinafın reddi.Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası madde 3(1)(2)(3)(4)(5) 20 - Fasıl 155 Ceza Usul Yasası madde 66.

İndir

13.05.2011

Yargıtay/ceza
Numara:102/2009
D. No:7/2011

Davoud Mehrabani ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu tasarrufu - Cezalar arasında nisbetsizlik - Cezanın fahiş olduğu iddiasıyle istinaf - İstinafın reddi.Fasıl 154 Ceza Yasası madde 20 4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası madde 212 24.

İndir

01.08.2010

Yargıtay/ceza
Numara:4/2009
D. No:2/2010

Cemil Topal ile Başsavcılık arasında13 yaşından küçük kız ile cinsi münasebette bulunmaFasıl 154 Ceza Yasası madd 153(1) 147 231

İndir

05.07.2010

Yargıtay/ceza
Numara:77/2009
D. No:6/2010

Başsavcılık ile Baysan Keleşoğlu arasındaUmumi bir yerde italei lisanda bulunmaFasıl 154 Ceza Yasası madde 99

İndir

04.07.2010

Yargıtay/ceza
Numara:95,96,97/2009
D. No:5/2010

Birgül Şimşek ve diğeri ile Başsavcılık arasındaSirkat - İkametgaha kırıp girme- Ev açmaFasıl 154 Ceza Yasası madde 20 255 266(b)291 292(a)

İndir

04.07.2010

Yargıtay/ceza
Numara:95-96-97/2009
D. No:5/2010

Birgül Şimşek ve diğeri ile Başsavcılık arasındaEv açma ve sirkatFasıl 154 Ceza Yasası madde 20 291 292 255 ve 266(b)

İndir

29.06.2010

Yargıtay/ceza
Numara:38/2009
D. No:9/2010

Abdurrahim Ayri ile Başsavcılık arasındaIrza geçme - Cinsi münasebette bulunmak niyetiyle kadın kaçırma.Fasıl 154 Ceza Yasası madde 4 35 144 145 148 151 231 243

İndir

14.05.2010

Yargıtay/ceza
Numara:70/2009
D. No:8/2010

Yusuf Onbaşı ile Başsavcılık arasındaKadınlara ve çocuklara karşı namus ve ahlaka aykırı saldırıda bulunmaFasıl 154 Ceza Yasası madde 151 176A

İndir

17.03.2010

Yargıtay/ceza
Numara:48/2009
D. No:3/2010

Seçkin Akyer ile Başsavcılık arasındaKasten yangın çıkarmaya teşebbüs - Kasti hasarFasıl 154 Ceza Yasası madde 20 315(a) 316(a) ve 324(1)

İndir

25.12.2009

Yargıtay/ceza
Numara:5/2009
D. No:13/2009

Zehra Alphun ile Başsavcılık arasındaKamu görevlisi tarafından sirkatFasıl 154 Ceza Yasası madde 255 ve 267

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon