Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.08.1984

Yargıtay/ceza
Numara:24,26/1983
D. No:8/1984

Latife Öztürk ile Başsavcılık arasındaAdam öldürme –İtiraf –Gönüllü ifade –Sanığın şüpheden yararlanması (Benefit of doubt) –Makuliyet testi –Şahadet – Suçortağının polise verdiği ifade –Fasıl 154 Ceza Yas. Md. 205

İndir

07.05.1984

Yargıtay/ceza
Numara:42/1983
D. No:4/1984

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Saffet Anibal arasındaİzinsiz ek inşaat -Eski esere ek inşaat -Yıkım emri -.........

İndir

13.03.1984

Yargıtay/ceza
Numara:54/1983
D. No:3/1984

Başsavcılık ile Salih Muhtaroğlu arasındaUyuşturucu madde tasarrufu -Ceza aleyhine istinaf -4/72 Uyuş. Mad. Yas. Md. 24(1)(a)(2)(3), 6, 16

İndir

28.02.1984

Yargıtay/ceza
Numara:52/1983
D. No:2/1984

Hasan Aydınlı ile Başsavcılık arasında.Gümrük memurlarının veya yetkili kişilerin izni olmaksızın antrepodan sigara kaçırma -Yargıç Kaideleri - Sanığın Poliste alınan ifadesinin Yargıç kaidelerine uygun olarak alınmadığı iddiası - Sanığın dövüldüğü iddiası -Ceza takdiriFasıl 315 Gümrük İdare Yas. Md.207(a)

İndir

09.02.1984

Yargıtay/ceza
Numara:31/1983
D. No:1/1984

Başsavcılık ile Kâzım Türker arasındaAf - Af Yasasının kapsamı - Af Yasasının tefsiri -Evrak sahteleme -Devlete karşı suçlar - Af Yasasının affa istisna getiren 8. maddesi -1/84 Af Yasası, md.8

İndir

19.12.1983

Yargıtay/ceza
Numara:46,47,48,49/1983
D. No:14/1983

Başsavcılık ile Mustafa Mazharoğlu ve diğerleriGümrüksüz mal bulundurma ve Güneyde imal edilmiş malı KKTC’ye getirme Yorum -Beraat kararı aleyhine istinaf.Fasıl 315 Gümrük İdare Yasası Md. 41

İndir

08.12.1983

Yargıtay/ceza
Numara:51/1983
D. No:13/1983

Mağusa Belediye Başkanı ile Ruhsan Niyazi arasındaYetkili makamdan izin almaksızın inşaat yapmak -İthamname -Fasıl 96 Yol. Bin. Düz. Yas. Md. 3(1)(b), 20(1)(a)

İndir

02.12.1983

Yargıtay/ceza
Numara:23,30/1983
D. No:12/1983

Başsavcılık ile.Mustafa Töre arasındaAdam öldürmeye teşebbüsFasıl 154 Ceza Yas. Md.204(a), 366

İndir

14.11.1983

Yargıtay/ceza
Numara:50/1983
D. No:11/1983

Başsavcılık ile İsmet Alkurt arasındaEv açma -Hırsızlık - Ceza aleyhine istinafFasıl 154 Ceza Yas. Md. 291, 292(a)

İndir

15.09.1983

Yargıtay/ceza
Numara:34/1983
D. No:10/1983

Bayram Dağgül ile Başsavcılık arasındaMahkûmiyet aleyhine istinaf -Ceza Usül - Yargıtay kararlarının kararda yer alan hukuki görüş ve prensipler açısından bağlayıcı olması -.........

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon