Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
16.03.1977

Yargıtay/ceza
Numara:37/1976
D. No:/

Başsavcılık ile Hasan Atillâ Tevfik arasında.Ölüme neden olma - Şahadet - Tehlikeli sürüş - Bilirkişi - Mahkemenin, mevcut şahadetin ithamnamedeki suçlardan Sanığı mahkum etmeye yeterli olmaması nedeniyle, ithamnameye başka bir bent eklenmesini, Fasıl 155 Ceza Usulû Yasası 85(4) maddesine göre isteme yetkisi ve bu bentten Samğı mahkûm edebilmesi - Sürat -"Olay kendiliğinden konuşur" prensibiFasıl 154 Ceza Yas. Md.210, Fasıl 155, Md.145(3(a)

İndir

27.01.1977

Yargıtay/ceza
Numara:38/1976
D. No:/

Ahmet Vural ile Emniyet Müdürlüğü arasındaZorla mala girme suçu - Tahsis kararı -Yüksek Mahkemenin ithamnamede yer almayan bir suçtan Saınığı mahkum edebilme yetkisi -İstinaf –Mahkemenin ithamnameyi değiştirebilme yetkisi -Geçerli tahsis belgesi olmaksızın konut işgali – İyi niyetli hak talebinde cezai sorumlulukFasıl 154 Ceza Yas. Md.87, Fasıl 155. Md.145(1)(c)

İndir

20.01.1977

Yargıtay/ceza
Numara:22,23/1976
D. No:/

Turgut Hasan Bafidi ile Başsavcılık arasındaÖldürme - İnsan Öldürme - İhmal ile ölüme neden olma -İstinaf -Şahadet - Kriminal tahkikat -İkrarın davada tümûnün ibrazı kuralı.Fasıl 154 Ceza Yasası, Md. 205

İndir

20.01.1977

Yargıtay/ceza
Numara:36/1976
D. No:/

Başsavcılık ile Güner Enver arasındaİthali yasaklanmış eşya tasarrufu ve gümrüğü ödenmemiş mal bulundurma - Cezaya karşı istinaf -Yaygın suçların önlenmesinde kamu yararı olması ve bunlara da yüksek cezalar verilmesi - Kefalete bağlamaFasıl 315 Gümrük İdare Yas. Md.42, 201(b),211,212

İndir

07.01.1977

Yargıtay/ceza
Numara:39/1976
D. No:/

Kemal Hüseyin Balcı ile L.T.B. ArasındaHayvan besleme - Ceza Usulü - İlk Mahkemenin şahitlere inanma bakımından tereddüt içinde olmasına rağmen mahkûmiyete hata ettiğine dayanan istinaf- ŞahadetFasıl 240 Belediyeler Yas. Md.139

İndir

27.12.1976

Yargıtay/ceza
Numara:29,33/1976
D. No:/

Cemil Canik ile Başsavcılık arasındaÖldürme - Adam öldürme - Cezaya karşı istinaf - Sanğın suçunu kabul ettikten sonra öldürme olayının oluş tarzını İddia Makamından farklı anlatması......

İndir

24.12.1976

Yargıtay/ceza
Numara:27,32/1976
D. No:/

Fethi Yürek ile Başsavcılık arasındaAdam öldürme - Cezaya karşı istinaf....

İndir

20.12.1976

Yargıtay/ceza
Numara:28,34/1976
D. No:/

Ali Öztürk ile Başsavcılık arasındaKüçük bir kızı iğfal etme ve ebeveyninin yasal kontrolünden onun rızası olmaksızın alıp kaçırma - Cezaya karşı istinaf - Küçüklerle cinsi münasebet -İstinaf edenin cezanın az veya çok olduğu ya da ceza verme prensiplerinde hata edildiği veya önemli faktörlerin nazarı itibara alınmadığı hususunda Yargıtayı ikna etme mükellefiyeti......

İndir

07.12.1976

Yargıtay/ceza
Numara:35/1976
D. No:/

Yıltan Hasan ile Başsavcılık arasındaHırsızlık - Ceza aleyhine istinaf - Yargıtayın tüm hal ve şartlara göre aşikâr surette fahiş olan cezayı değiştirme yetkisi.....

İndir

01.12.1976

Yargıtay/ceza
Numara:30,31/1976
D. No:/

Mehmet Hasan ile Başsavcılık arasındaTecavüz – Darp - Cezaya karşı istinaf -Tahfif edici sebepler - Tahrik - Ceza takdiri - Mahkemenin suçunu kabul edip olayı farklı anlatan Sanığa bunu kabul etme temayülünde değilse, şahit çağırma hakkı ve fırsatı vermesi gereği......

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon