Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
10.12.1975

Yargıtay/ceza
Numara:7/1975
D. No:/

Başsavcılık ile Ekrem Karagöz arasındaYaralama - Bıçak taşıma – İstinaf- Başsavcılıkça cezaya karşı yapılan istinaf - Cezanın tespiti -Fasıl 154, Ceza Yasası, md. 24(a)

İndir

27.11.1975

Ceza/istinaf
Numara:18/1975
D. No:/

Mustafa Süleyman Çelikile BaşsavcılıkÖldürmeye Teşebbûs - Sirkat – Darp - Darbetme suçunun Af Yasası kapsamına girmesi -Şahadet - Teyit edici şahadet - İlk Şikâyet -İstinaf - NiyetFasıl 154 Ceza Yasası Md. 214(a), 306

İndir

25.11.1975

Yargıtay/ceza
Numara:8/1975
D. No:/

Ahmet Cemal Nafi ile Emniyet Müdürlüğü arasında Zorla Girme - Zorla Alıkoyma -İşgal - Tefsir - Yasa koyucunun niyetine göre tefsirFasıl 154 Ceza Yasası, md.87

İndir

07.11.1975

Yargıtay/ceza
Numara:9/1975
D. No:/

Eyüp Elmaz ile Emniyet Müdürlüğü arasındaÇocukların araba sürmesine mûsaade etme - Cezanın ağırlığı - Ceza takdiri - Sûrüş ehliyetinin iptali - İstinaf - Cezaya karşı istinaf - Dava zabıtlarında suçun vehametini gösteren olguların belirtilmemesi.Motorlu Araçlar Yol Trafik Niz.

İndir

15.08.1975

Yargıtay/ceza
Numara:5/1975
D. No:/

Halil Derviş ile Emniyet Müdürlüğü arasındaEvrak sahteleme suçu- İspat - İstinaf - Mahkumiyet aleyhine istinaffasıl 154 Ceza Yasaı Md.334, 331, 333(b)

İndir

14.08.1975

Yargıtay/ceza
Numara:2/1975
D. No:/

Aziz Ali ile Başsavcılık arasında.Yabancıya mal satma - Sistematik suç - Cezanın Ağırlığı -Ceza takdiri6/1969,

İndir

01.08.1975

Ceza/istinaf
Numara:20/1975
D. No:/

Emir Ali Yusuf ile Emniyet Müdürlüğü arasındaDikkatsiz araç sûrme - Trafik Kazası - Makul ve tedbirli sürüş- Sürat - Süratin azaltılmamasının ihmal olup olmaması - Klâkson çalma -Klâkson çalma yasağı - Şahadet - İstinafFasıl 332 Mot. Vas. Yol trafik Yas. Md.6

İndir

25.07.1975

Ceza/istinaf
Numara:2/1975
D. No:/

Salih Mehmet Akif ile Emniyet Müdürlüğü arasındaHırsızlık olduğunu bilerek bir malı tasarrufa geçirme -Cürüm işlemeye teşvik - Şahadet – Suç ortağının şahadeti -İstinaf - Hırsızlık olduğunu bilerek bir malı tasarrufa geçirmede suç ortaklığı.Fasıl 154 Ceza Yasası, md.306(a)

İndir

16.07.1975

Ceza/istinaf
Numara:14,15,16/1975
D. No:/

Cemil Hüseyin ile Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık - Suç ortaklığı - İthamname -Dava ile Sanığa suçun ne vakit, nerede ve nasıl işlenği hususunda luzumu kadar gerekli bilgirıin verilmesi gerekir - Şahadet -Suçunu kabul eden Sanığın Mahkûmiyet aleyhine istinaf edebileceği haller -Mahkemenin suçunu kabul eden ve anlayan Sanığı mahkûm ettiğini belirtmesmin gerekmemesi - Hükmûn aleni bir celsede okunması ve davanın dinlenmesinin aleni bir surette yapılması - Yüksek Mahkemenin Ceza Usulû ile ilgili Tüzük yapma yetkisi - Mahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf -Bölgesel Yetki -Suçunu kabul eden Sanığın ithamnamede belirtilmeyen suçun unsurunu kabul ettiği manasına gelmemesi.Fasıl 154 Ceza Yasası, Md. 20, 255,262

İndir

02.07.1975

Ceza/istinaf
Numara:13/1975
D. No:/

Başsavcılık ile Özkan AliHırsızlık olduğunu bilerek bir malı tasarrufa geçirme -Müdafaa - İspat - İstinaf - Beraat - Yeni elde edilmiş tasarruf (Recent Possession) Prensibi -Şahadet -Suç ortağının şahadeti -Fasıl 154 Ceza Yasası Md. 306(a)

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon