Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.05.1975

Ceza/istinaf
Numara:9/1974
D. No:/

Şefik Mustafa ile Emniyet MüdürlüğüTeşhir - Edebe mugayir teşhir - Edebe mugayir darbetme suçu -Şahadet – İstinaf - TecavüzFasıl 154 Ceza Yasası, Md.152

İndir

29.11.1974

Ceza/istinaf
Numara:16,17/1974
D. No:/

Mehmet Oktay Cevdet ile BaşsavcılıkEdebe aykırı darp etme - Ceza aleyhine istinaf - Ceza Takdiri - Sosyal tahkikat raporu - Mahkeme Hûkümlerinin Kıbrıs'ta genellikle mahkûmiyet ile ilgili kısmının ceza ile ilgili kısmından daha teferruatlı olması - Mahkeme hükûmlerinin gerekçeli olma zorunluluğu - Yûksek Mahkemenin cezanın mahkûmiyet tarihinden itibaren başlamasını emretme yetkisi -Fasıl 155 Ceza Usul yas. Md.113(1), 147(1)

İndir

28.11.1974

Ceza/istinaf
Numara:15/1974
D. No:/

Baş Savcılık ile Mustafa Hacı AhmetHırsızlık olduğu Makul olarak şüpbe edilen eşya tasarrufu - Cezaya karşı istinaf - Yargıtayın ek bilgi istenne veya istinafı reddetme yetkisi - Tutanaklar - Yargıtayın tüm hal ve şartlara göre aşikâr surette az veya çok ceza verilmesi halinde İlk Mahkemenin hükmettiği cezaya mûdahale edebilmesi -Mahkûmiyet aleyhine istinaf olmaması halinde Yargıtayın yeniden yargılama yapılmak üzere davayı İlk Mahkemeye iade edip edememesi.Fasıl 155 Ceza Usul yas. Md. 146(a)

İndir

26.10.1974

Ceza/istinaf
Numara:14/1974
D. No:/

Başsavcılık ile Ahmet Vedat KemalHırsızlık mal olduğuna dair makul olarak şüphe olunan mal tasarrufu- İspat külfeti - İddia Makamının İlk Mahkemenin verdiği beraat kararını istinaf etmesi- Şahadet -Ceza takdiri -Başsavcılığın beraat kararlannı istinaf edebilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası, md.309

İndir

06.08.1974

Ceza/istinaf
Numara:11/1974
D. No:/

Mustafa İbrahim Makri ile SavcılıkTabanca tasarrufu - Şahadet -Mûdafaa - Mahknmiyet ve ceza aleyhine istinaf - Ceza aleyhine istinaf - Polise yardımcı olmamaFasıl 57 Ateşli Sil. Yas. Md.4(1)(2)(a), 26,27

İndir

06.08.1974

Ceza/istinaf
Numara:10/1974
D. No:/

Mustafa İbrahim Makri ile Başsavcılık Tabanca şarjûrû ve mermi tasarrufu - İstinafFasıl 57 Ateşli Sil. Yas. Md.2, 4(1)(2)(b),26,27

İndir

19.07.1974

Ceza/istinaf
Numara:13/1974
D. No:/

Fuat Cafer ile Emniyet MüdürlüğüÇocuk kaçırma - Mahknmiyet ve ceza aleyhine istinaf - Kabul beyanı ile hafifletici sebep olarak ileri sürülenlerin bağdaşmaması -Edebe aykırı darbetme -İstinaf Mahkemesinin suçunu kabul eden Saıııklar aleyhine İlk Mahkemenin verdiği mahkûmiyet hükmünûn lıangi hallerde iptal edebileceği - Cezanın ağırlığıFasıl 154 Ceza Yasası, md. 149, 35

İndir

03.07.1974

Ceza/istinaf
Numara:8/1974
D. No:/

Altan Cemal Macilâ ile Emniyet MüdürlüğüTrafik kazası -Tehlikeli sürüş - İstinaf - Şahadet - Destekleyici şahadet - İspat -..............

İndir

01.07.1974

Ceza/istinaf
Numara:12/1974
D. No:/

Süleyman Mehmet Kurşuni ile Emniyet Müdürlüğü Tabiat kurallarına aykırı cinsi mûnasebette bulunma - Genç ve çocuk suçlara verilebilecek ceza tûrleri - Cezaya karşı istinaf -Cezanın ağırlığı -Gözetim altında bulundurma cezası - Sınama cezası -Cezanın Sanığı ıslah edici ve topluma daha yararlı bir fert olması bakımından 16 yaşından aşağı kimselere sınama (gözetim altında bulundurma) cezası verilebilmesiFasıl 157 Genç Suç. Yas. Mad.12, Fasıl 154, Md.174

İndir

03.05.1974

Ceza/istinaf
Numara:6/1974
D. No:/

Aydın Hasan ile Gönyeli İdare ve Kal. Encümeni.İzinsiz inşaat yapma -İthamname - Şahadet - Gerekçeli karar verme zorunluluğu - Sanığın mahkûm edilmiş olduğunun hükümde belirtilmesi zorunluluğu – Sanığın Mahkemeye gelmemesi - Gıyaben yargılama yetkisi –Mahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf - Mahkemenin derdest müzekkeresi isdar etme yetkisi- Seri Usulle Yargılama (Summary Trial)Fasıl 96 Yol. ve Binalar Düz. Yas. Md. 3(1)(b)

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon