Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
16.02.1970

Ceza/istinaf
Numara:20,21,22,23,24/1969
D. No:/

K.G.T.Y. Baş Savcısı ile Ömer M.KaleKumar oynama ― Kumar oynama gayesiyle toplanma — Kumarhane olma karinesi ― Yasanın 12. maddesine göre kahvehanenin kumarhane olduğuna dair bir karine oluşmasıFasıl 151 Kumar Yas Md. 6(1), 12 , 15

İndir

04.02.1970

Ceza/istinaf
Numara:25/1969
D. No:/

Emniyet Müdürlüğü ile Yusuf Ahmet SofuTecavüz - Görevini yapan memura tecavüz ― Darbetme veya tecavüzün unsurları -İstinaf - Beraat kararı aleyhine istinaf. Fasıl 154 Ceza Yasasının 244(b)

İndir

30.01.1970

Ceza/istinaf
Numara:17/1969
D. No:/

Orhan A. Hasan ile Limasol T. BelediyesiBelediye Emlâk Vergisini ödememe ― 31/62, 1/67 ve 3/69 sayılı yasa ve kurallara aykırılık ― İstinaf edenden İlk Mahkeme tutanaklarında yanlışlıkla sanık diye bahsedilmesi ― Bu tip müracaatların Ceza Davası sayılmaması ve Ceza Hukuku prensiplerinin uygulanmaması.31/62, 1/67, 3/69

İndir

23.01.1970

Ceza/istinaf
Numara:16/1969
D. No:/

Limasol T. Emniyet Müd ile Menteş AzizYabancıya Mal Satma ― Teşvik ve aracılık -Cezanın ağırlığı ― Cezanın açıkca yetersiz olması.1967,Yab. Mal. Sat. Men Tüzüğü Md.3(1) ve 5

İndir

04.09.1969

Ceza/istinaf
Numara:15/1969
D. No:/

Limasol T. Emniyet Müd ile İbrahim MenteşYabancıya mal satma ― Cezanın ağırlığı ― Cezanın açıkca yetersiz olması ― Ceza tesbit edilirken kamu yararının göz önünde bulundurulması gereği1967,Yab. Mal. Sat. Men Tüzüğü Md.3(1) ve 5

İndir

04.09.1969

Ceza/istinaf
Numara:14/1969
D. No:/

Limasol T. Emniyet Müd ile Mahmut NafizYabancıya mal satma ― Cezanın ağırlığı ― Cezanın açıkca yetersiz olması.1967,Yab. Mal. Sat. Men Tüzüğü Md.3(1) ve 5

İndir

04.09.1969

Ceza/istinaf
Numara:13/1969
D. No:/

Limasol T. Emniyet Müd ile Bekir A. MustafaYabancıya mal satma ― Cezanın ağırlığı ― Ceza tesbitinde Kamu yararının göz önünde tutulması gereği1967,Yab. Mal. Sat. Men Tüzüğü Md.3(1) ve 5

İndir

07.06.1969

Ceza/istinaf
Numara:11,12/1969
D. No:/

Kemal Hilmi ile Emniyet MüdürlüğüYabancıya mal satma ― Cezanın ağırlığı Aynı suçu işleyenler arasında ayırım yapılması - Sanıkların bir kısmının erkek olması nedeniyle daha ağır cezaya çarptırılmaları.1967,Yab. Mal. Sat. Men Tüzüğü Md.3(1) ve 5

İndir

05.06.1969

Ceza/istinaf
Numara:7/1969
D. No:/

Kemal Hüseyin ile BaşsavcılıkYaralama ― Suç ortağı ―Usul ― Bir tanığın İlk Soruşturmada verdiği ifade ile Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifade arasında çelişki olması halinde bu çelişkiyi isbatlamak için İlk Soruşturma tutanaklarının ibraz edilmesi gereği ―.Cezanın ağrılığı Fasıl 154 Md. 234 (a),20

İndir

05.06.1969

Ceza/istinaf
Numara:6/1969
D. No:/

Salih Hüdaverdi ile BşsavcılıkYaralama – Cezanın ağrılığı ― Ceza tesbit ederken göz önünde bulundurulması gereken prensiplerFasıl 154 Ceza Yasası Md. 234 (a)

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon