Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.12.1968

Ceza/istinaf
Numara:8/1968
D. No:/

Timur Azmi ile L/şa Belediyesi Belediye - Sivrisineklerin üremesine müsait kirli su biriktirme Cezanın uygunluğu ― Kirli suları temizleyinceye kadar sanığa günde 500 miI ödeme cezası verilmesi –............

İndir

02.08.1968

Ceza/istinaf
Numara:7/1968
D. No:/

Mehmet Hüseyin ile Lefke Emniyet MüdürlüğüAdam öldürme. Yasaya aykırı bir fiille adam öldürme - Tammüden adam öldürme - İstinaf - Bulgunun hatalı olduğunu isbat etmek ise İstinaf edene düşer - Cezanın ağırlığı — Muhasım tanık — İddia Makamı tanıklarının birinin İlk Soruşturmada söylediğinin tamamen aksini Ağır Ceza Mahkemesinde söylemesi. Fasıl 154,Md. 205

İndir

31.07.1968

Ceza/istinaf
Numara:6/1968
D. No:/

Bayar Emir ile Limasol Emniyet MüdürlüğüHırsızlık. Memur veya işçinin işverenin malını. zimmete geçirmesi - Sahte belge düzenleme –Sanığın şüpheden yararlanması - Şahadet – Delillerin mahkumiyet için yeterli olmaması.Fasıl 154 Md. 255, 268,105

İndir

27.07.1968

Ceza/istinaf
Numara:5/1968
D. No:/

Şinasi Kâzım ile Magosa Emniyet MüdürlüğüAdam öldürme - Yasaya aykırı bir fiil ile adam öldürme - . Cezanın ağırlığı - Ceza tesbit ederken göz önünde tutulan prensiplerFasıl 154 Md. 205

İndir

27.06.1968

Ceza/istinaf
Numara:4/1968
D. No:/

Fehmi Mustafa ile Magosa Emniyet MüdürlüğüAdam öldürme - Yasaya aykırı bir fiil ile adam öldürme – Cezanın ağırlığı - Cezanın benzer suçlarda verilmiş cezalarla kıyaslanması - İIk Mahkemenin vermiş olduğu cezanın değiştirilmesine ilişkin prensipler Fasıl 154 Ceza Yas. Md. 205

İndir

17.06.1968

Ceza/istinaf
Numara:3/1968
D. No:/

Celâl Ramadan ile L/şa Emniyet MüdürlüğüTutuklama - Yargıcın tutuklama emri verebilmesi için suçun işlendiğine veya suçun o kişi tarafından işlendiğine emin olmasının gerekmemesi -Fasıl I55 Md.24

İndir

25.03.1968

Ceza/istinaf
Numara:1/1968
D. No:/

İsfendiyar Rifat ile Baf Emniyet MüdürlüğüEski eser - Antika bulma gayesiyle izinsiz kazı yapma - Usûl - . maddesi - Muhalif tanık. -Bir tanığın Polise vermiş olduğu ifadeyi Mahkemede değiştirmesi -İtlamnamenin düzeltilmesi -- İIk Mahkemenin sanığa yeniden savunma imkânı vererek bu İthamnameyi düzeltebilmesiF. 31 Antikalar Yasası Md. 14, F.1.Md.37

İndir

08.03.1968

Ceza/istinaf
Numara:10/1968
D. No:/

İrfan Hüseyin ile BaşsavcılıkAdam öldürme - Tammüden adam öldürme Teşebbüs - Adam öldürmeye teşebbüs suçunda, niyetin isbatlanması gereği - Yaralama ― Yasaya aykırı bir fiille ağır yaralama ― Usul – Yargıtayın Fasıl 155 Ceza Usul Yasasının 145 (1) (c) paragrafının verdiği yetkiyi kullanması.-Fasıl 154, Md. 203 , 204

İndir

15.02.1968

Ceza/istinaf
Numara:9/1968
D. No:/

Ahmet M.Osman Bey ile BaşsavcılıkAdam öldürme. Yasaya aykırı bir fiile adam öldürme - İstinaf - Tanıklara inanma ile ilgili bulgu - Muhasım Tanık - Bir tarafın kendi tanığını istintak edebilmesi için muhasım tanık olduğunu öne sürüp Mahkemeden izin alması gereği.Fasıl 154 Md. 205

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon