Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
24.09.2020

Yrg/aile
Numara:10/2017
D. No:9/2020

Hüsnü Duba ile Besime Erkmen Duba n/d Besime Erkmen arasında Tarafların çocuklarının yurt dışına çıkışları - Velayeti olmayan tarafın yazılı izni olmaksızın çocuğun yurt dışına çıkarılamayacağı - Velayeti olmayan tarafın bu izni verme konusunda gayrı makul veya kötü niyetli davranmaması gerektiği1/1998 Aile(Evlenme ve Boşanma) Yasası Md.41

İndir

24.09.2020

Yrg/aile
Numara:3-10/2016-2014
D. No:7/2020

Havva Filiz Nalcıoğlu n/d Filiz Nesip n/d Havva Filiz Beyaz ile Fuat Nalcıoğlu n/d Fuat Nesip arasında Tehir talebi- Mahkemelerin takdir yetkisi- Mahkemelerin takdir yetkisini adli kullanması gerektiği- Alt Mahkemenin adaletin tecellisi için tüm şahadetin mahkeme huzuruna getirilmesini sağlamakla yükümlü olduğu 1/1998 Aile(Evlenme ve Boşanma) Yasası Md.24(6)(9)

İndir

18.09.2020

Yrg/aile
Numara:9/2017
D. No:10/2020

Çağatay Civan ile Emete Gözügüzelli n/d Emete Civan n/d Emete Gözügüzelli Civan arasında Velayet- Mal paylaşımı- Küçük yaştaki çocukların velayetinin annenin velayet görevini üstlenmesinde önemli bir engel bulunmadığı sürece anneye bırakılması gerektiği- Evlilik birliği içerisinde elde edilen dava tarihinde mevcut borçların taraflar arasında paylaşıma dahil olduğu1/1998 Aile(Evlenme ve Boşanma) Yasası Md.26(5)B 30(A)(1) - HMUT E35 n4

İndir

18.09.2020

Yrg/aile
Numara:4/2017
D. No:6/2020

Mustafa Akpınar ile Sahure Erel n/d Sahure Akpınar arasındaBoşanma - mal paylaşımı - edinilmiş mal kişisel mal ayrımı - kişisel mal olan arsa üzerine evlilik birliği içinde yapılan inşaat1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 26(1)(2)(3)(A)(B)(5)(B)(8)

İndir

18.09.2020

Yrg/aile
Numara:12/2017
D. No:8/2020

Galyna Sidal n/d Galyna Zadyranchuk ile Efe Onur Sidal arasındaVelayet - velayet kurumunun çocuğun korunması amacını gütmesi - Küçüğün anne yanında kalmasının bedeni fikri ve akli gelişimine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmaması halinde velayetin anneye verilmesinin uygun olduğu1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 30A (1) - 6/1996 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa

İndir

14.07.2020

Yrg/aile
Numara:12/2019
D. No:5/2020

Hüsnü Duba ile Asya Duba arasındaNafaka - 18 yaşını bitirmiş çocuğa ödenecek nafaka - 18 yaşını bitirmiş çocuğa ödenecek nafakada dikkate alınacak kriterler1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma)Yasası - Md.30(2)(C)(Ç)(D) 44

İndir

14.07.2020

Yrg/aile
Numara:7/2016
D. No:4/2020

Bayram Karakuzu ile Afaq Karakuzu n/d Afaq Memmedova n/d Afaq Mammadova arasındaBoşanma - mal paylaşımı - tazminat - eşlerden birinin uğradığı şiddeti affetmiş sayılmasının koşulları - davalının ceza davasındaki darp ithamını kabulü aile içinde davacıya şiddet uygulandığının kanıtıdır1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma)Yasası - Md.24(6)

İndir

25.02.2020

Yrg/aile
Numara:4/2019
D. No:3/2020

Ömer Yalçın ile Ceyda Yalçın n/d Ceyda Ünal arasındaYoksulluk nafakası - yemin varakasında ileri sürülen iddiaların karşı tarafça reddedilmesi halinde şahadetle ispat edilmesi gerektiği1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md.28(3) 30(2)(B)

İndir

25.02.2020

Yrg/aile
Numara:3/2018
D. No:2/2020

İbrahim Koruk ile Nazan Koruk n/d Nazan Coşkun arasındaBoşanma hükmünden sonra belirlenen sürede tazminatın ödenmemesi nedeniyle icra - tazminatın ödenme süresi içinde karşı tarafa yapılan hisse devrinin tazminata mahsup edilmesi1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 24(6)

İndir

18.02.2020

Yrg/aile
Numara:1/2019
D. No:1/2020

İmren İncirli n/d İmren Aziz ile Serhat İncirli arasındaBoşanma - mal paylaşımı - tarafların eşit kusurlu olması durumunda tazminata hükmedilemeyeceği - evlilik birliğinin temelinden sarsılması1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 24(1) 30(1)(2) - H.M.U.T E.35 n.4

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon