Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
24.09.2020

Yrg/aile
Numara:10/2017
D. No:9/2020

Hüsnü Duba ile Besime Erkmen Duba n/d Besime Erkmen arasında Tarafların çocuklarının yurt dışına çıkışları - Velayeti olmayan tarafın yazılı izni olmaksızın çocuğun yurt dışına çıkarılamayacağı - Velayeti olmayan tarafın bu izni verme konusunda gayrı makul veya kötü niyetli davranmaması gerektiği1/1998 Aile(Evlenme ve Boşanma) Yasası Md.41

İndir

18.09.2020

Yrg/aile
Numara:9/2017
D. No:10/2020

Çağatay Civan ile Emete Gözügüzelli n/d Emete Civan n/d Emete Gözügüzelli Civan arasında Velayet- Mal paylaşımı- Küçük yaştaki çocukların velayetinin annenin velayet görevini üstlenmesinde önemli bir engel bulunmadığı sürece anneye bırakılması gerektiği- Evlilik birliği içerisinde elde edilen dava tarihinde mevcut borçların taraflar arasında paylaşıma dahil olduğu1/1998 Aile(Evlenme ve Boşanma) Yasası Md.26(5)B 30(A)(1) - HMUT E35 n4

İndir

18.09.2020

Yrg/aile
Numara:4/2017
D. No:6/2020

Mustafa Akpınar ile Sahure Erel n/d Sahure Akpınar arasındaBoşanma - mal paylaşımı - edinilmiş mal kişisel mal ayrımı - kişisel mal olan arsa üzerine evlilik birliği içinde yapılan inşaat1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 26(1)(2)(3)(A)(B)(5)(B)(8)

İndir

18.09.2020

Yrg/aile
Numara:12/2017
D. No:8/2020

Galyna Sidal n/d Galyna Zadyranchuk ile Efe Onur Sidal arasındaVelayet - velayet kurumunun çocuğun korunması amacını gütmesi - Küçüğün anne yanında kalmasının bedeni fikri ve akli gelişimine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmaması halinde velayetin anneye verilmesinin uygun olduğu1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 30A (1) - 6/1996 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa

İndir

09.10.2017

Yrg/aile
Numara:1/2017
D. No:5/2017

Hürmüz Nazım Boransel n/d Hürmüz Nazım ile Doğan Boransel arasındaYargısal İşlemin durdurulması-

İndir

20.03.2017

Yrg/aile
Numara:5/2016
D. No:4/2017

Fikri Toros ile Tüge Toros n/d Tüge Atakol arasındaYargısal işlemlerin durdurulması (Stay of Proceedings) - Case management - İdari işlemlerde yokluk hali - Yönetsel yetkilerin yasadan kaynaklanması - Ayrılabilir işlem kavramı - Dinlenme hakkı - Mahkemenin doğal yetkisi (İnherent jurisdiction) - Paylaşıma tabi mal.HMUT- E.48 n.2. 1/98 Aile Yasası - Md.269)(B)

İndir

07.03.2017

Yrg/aile
Numara:7/2014
D. No:3/2017

Kemal Erçelik ile Ayşe Naciye Yalınkaya ve Haldun Erçelik arasındaNesebin reddi - Babalık karinesi - Hile nedeni ile zamanaşımı süresinin geçirilmesi - Teyit edici şahadet.1/98 Aile Yasası - Md.42 Fasıl 339 Türk Aile Yasası - Md. 4446

İndir

31.01.2017

Yrg/aile
Numara:4/2013
D. No:2/2017

Mehmet Tuncel Kanlı ile Havva Kanlı n/d Havva Göksu arasındaNafaka - Çocuklar için ödenecek nafakanın tespiti - Mal paylaşımı - Evlilik birliği içerisinde edinilmiş malın, aksi ispat edilinceye kadar paylaşıma tabi olması.1/98 Aile Yasası - Md.44

İndir

16.01.2017

Yrg/aile
Numara:2/2014
D. No:1/2017

Raşit Özyılancı ile Münüse Kalpak n/d Münüse Özyılancı arasındaAile ocağına çağırma - Terke dayalı boşanma davası açma hakkı.1/1998 Aile Yasası - Md 24(4)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon