Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
31.01.2017

Yrg/aile
Numara:4/2013
D. No:2/2017

Mehmet Tuncel Kanlı ile Havva Kanlı n/d Havva Göksu arasındaNafaka - Çocuklar için ödenecek nafakanın tespiti - Mal paylaşımı - Evlilik birliği içerisinde edinilmiş malın, aksi ispat edilinceye kadar paylaşıma tabi olması.1/98 Aile Yasası - Md.44

İndir

06.12.2016

Yrg/aile
Numara:14/2013
D. No:4/2016

Haluk Kuruçeşme ile Fatma Kuruçeşme n/d Fatma Coşkun arasında.Mal paylaşımı - Payalaşıma tabi mallar - Edinilmiş mal - Kişisel mal - Eşya değer tespiti - Yosulluk nafakası - Yoksulluk nafakasının kritereleri.1/98 Aile Yasası - Md.24(a) 24(6)

İndir

25.10.2016

Yrg/aile
Numara:11/2013
D. No:3/2016

1-Fatma Gökmen n/d Fatma Arif, 2-Nail Gökmen arasındaEvlat edinme İstidası - Küçüğün yararının evlat edinmenin temel amacı olması - Evlat edinme emrinin temini için gerekli şartlar.Fasıl 274 Evlat Edinme Yasası - Md. 4(4)(a) 5(1) 7(1)

İndir

31.05.2016

Yrg/aile
Numara:1/2013
D. No:1/2016

Haldun Erçelik ile Cemaliye Erçelik n/d Cemaliye Uzun arasındaBoşanma - Kusur ve kabah nedeniyle boşanma - Mal paylaşımı - Paylaşıma tabi mallar - Emeklilik ikramiyesinin paylaşıma tabi olması - Tazminat.1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 24(6)

İndir

12.10.2015

Yrg/aile
Numara:8/2013
D. No:6/2015

Azmi Özünlü n/d Azmi Levent Özünlü ile Şefika Mertan n/d Şefika Mertkan Özünlü arasındaNafaka - Ara nafaka - Paylaşıma tabi taşınır ve taşınmaz mallar - Şahsi münasebet.1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası- Md. 24(6) 30

İndir

27.02.2015

Yrg/aile
Numara:13/2013
D. No:3/2015

Elif Sicimoğlu n/d Elif Çelikoğlu ile Hüseyin Sicimoğlu arasındaİştirak nafakası - İştirak nafakasının azaltılması - Olgularla ilgili bulgu - İlk Mahkemenin olgularla ilgili bulgularında Yargıtayın genellikle müdahale etmememsi.1/98 Aile Yasası - Md 30(3)

İndir

25.02.2015

Yrg/aile
Numara:16/2013
D. No:2/2015

Erdem Çelebi ile Selen Tipon n/d Selen Tipon Çelebi arasındaBoşanma - Velayet - Mal bildiriminde bulunmama - Savunma hakkı - Savunma hakkı verilmeden davanın ispatına izin verilmesi - Usul - İstinaf ihbarnamesi - İstinaf ihbarnamesi - İstinaf ihbarnamesinde istinaf sebepleri ve gerkçelerinin bildirilmesi gereği.H.M.U.T. E.35 n.4

İndir

20.02.2015

Yrg/aile
Numara:5/2013
D. No:1/2015

Tüge Toros n/d Tüge Atakol ile Fikri Toros arasındaPaylaşıma tabi mallar - Paylaşıma tabi mallarla ilgili ara emri talebi - Malların edinilmesinde para ödenmediği, emek verilmediği nedeniyle malların paylaşıma tabi olmadığı bulgusu ile ara emrinin kesinleştirilmemesi - İstinaf - Davanın neticelenmesine değin ara emrinin düzenlenmesine karar verilmesi.1/98 Aile Yasası - Md. 26(6)

İndir

24.10.2013

Yrg/aile
Numara:8/2010
D. No:4/2013

Cemal Pelitli n/d Cemal Eşmene ile KKTC İçişleri Bakanlığı, Nufus Kayıt Dairesi Müdürlüğü arasındaSoyadı değişikliği - Müstedi, Mahkeme emri ile "Eşmene" olan soyadını "Pelitli" olarak değiştirdi - Ancak Müstedinin Eşmene soyadının istinafa konu istidayı dosyalayana kadar kullanması ve soyadının değiştiimesi için tekrar müracaat etmesi - Alt mahkemenin istidayı reddetmesi - Ret kararının istinafı - Soyadı değiştirmek için makul sebep gösterilmesi gereği - Yargıtay ,Müstedinin soyadını değiştirmek için ileri sürdüğü sebepleri makul sebep olarak değerlendirmeyip istinafı reddetmesi.16/1974 Türk Cemaatı Soyadı Kuralı - Madde 13

İndir

11.10.2013

Yrg/aile
Numara:8/2012
D. No:3/2013

Mehmet Sıdık Kansu n/d Sıdık Kansu ile Nufus Baş Yazmanı ve Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü arasndaİsim değişikliği - Yetki -TCde değiştirdiği isminin KKTCde kaydı istemi ile dav açma - Alt Mahkemenin, isim değişikliği konusunda yetkili merciin Nufus Baş yaznmanı olduğu, Aile Mahkemesinin meseleye bakma yetkisi olmadığı nedeniyle istidayı reddi - Ret kararının istinafı - İstinafın reddi.9/1976 Mahkemeler Yasası - Md 32(1) 22/88 KKTC ile TC Hukuki Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlerin Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md 13(d)

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon