Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
16.04.2014

Yrg/aile
Numara:7/2012
D. No:2/2014

Arzu Akış ile İbrahim Beyazbayram arasındaVelayet - Velayetin değiştirilmesi - Boşanma yanında küçüğün velayetinin Davalı anneye verilmesi - Davacı, boşanmadan sonra koşullarda ciddi değişiklikler olduğunu ileri sürerek velayetin değştirilerek kendisine verilmesini talep etti - İlk Mahkeme velayet kararını değiştirerek küçüğün velayetini Davacıya vermesi - Davakının kararı istinafı - Yargıtayın istinafı kabul ederek, Alt Mahkemenin velayeti değiştiren kararını iptal etmesi.1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 32.

İndir

07.03.2014

Yrg/aile
Numara:1/2012
D. No:1/2014

Feridun Denyalı ile Arzu Denyalı n/d Arzu Alibeyi arasındaBoşanma - Velayet - Mal Paylaşımı - Yoksulluk nafakası - Yoksulluk nafakası ile ilgili iddiaları kanıtlayacak şahadet sunulmadığı halde Alt Mahkemenin yoksulluk nafakasına emir vermesi - Yoksulluk nafakası ile ilgili kararın istinaf edilmesi - Yargıtayın, Alt Mahkeme kararını hatalı bulup iptal etmesi.1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md 30(2)(B)

İndir

11.10.2013

Yrg/aile
Numara:8/2012
D. No:3/2013

Mehmet Sıdık Kansu n/d Sıdık Kansu ile Nufus Baş Yazmanı ve Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü arasndaİsim değişikliği - Yetki -TCde değiştirdiği isminin KKTCde kaydı istemi ile dav açma - Alt Mahkemenin, isim değişikliği konusunda yetkili merciin Nufus Baş yaznmanı olduğu, Aile Mahkemesinin meseleye bakma yetkisi olmadığı nedeniyle istidayı reddi - Ret kararının istinafı - İstinafın reddi.9/1976 Mahkemeler Yasası - Md 32(1) 22/88 KKTC ile TC Hukuki Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlerin Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md 13(d)

İndir

30.04.2013

Yrg/aile
Numara:3/2012
D. No:2/2013

Erman Sarı ve Seda SarıEvlat edinme davası - Eşi vefat eden ve yeniden evlenen annenin eşi ile birlikte öz evladını evlat edinme istemi - İlk Mahkemenin, küçüğün öz annesi tarafından evlat edinilemeyeceği ve küçüğe yeni bir vasi atanmadığı nedeniyle istidayı reddetmesi -İlk Mahkeme kararının istinaf edimesi - Yargıtay, oyçokluğu ile İlk Mahkemenin ret kararını iptal ederek, Müstedilerin küçüğü birlikte evlat edinmelerine ve küçüğün soyadının Sarı olmasına izin ve emir verdi.Fasıl 274 Evlat Edinme Yasası - Madde 3(3) ve 4(1)

İndir

12.02.2013

Yrg/aile
Numara:4/2012
D. No:1/2013

Gülen Çelebi n/d Gülen Elibol ile Mehmet Çelebi arasındaBoşanma - Yasal ayrılık kararı - Davanın mevsimsiz açıldığı iptidai itirazı - Bidayet Mahkemesinin iptidai itirazı reddetmesi - Ret kararının istinaf edilmesi. 1/98 Aile Yasasının 24(7) Maddesi - Tarafların boşanmanın ret tarihi üzerinden 2 yıl geçtikten sonra yeni bir boşanma davası açabileceği ve/veya açma hakkı olduğu.1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Madde 24(7) 24(8)

İndir

29.06.2012

Yrg/aile
Numara:7/2011
D. No:5/2012

Sultan Aktaş n/d Sultan Mevlut ile Mehmet Aktaş arasındaBoşanma - Mal paylaşımı - Paylaşıma tabi mallar - Tazminat1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Madde 24(6)

İndir

05.04.2012

Yrg/aile
Numara:3-4/2010
D. No:4/2012

İrfan Mehmet n/d İrfan Gezmişel ile Bakiye Mehmet n/d Bakiye Sami n/d Bakiye GezmişelBoşanma - Tazminat - Nafaka - Mal paylaşımı1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası Madde 30(2)(B)

İndir

22.03.2012

Yrg/aile
Numara:8/2011
D. No:3/2012

Fikri Toros ile Tüge Toros n/d Tüge Atakol arasındaAra emri - Ara emri verilmesindeki prensipler - Ara emrinin dava neticeleninceye kadar kesinleştirimesi - Kesinleştirme emrine karşı istinaf - Paylaşıma tabi mallar - Paylaşıma tabi mallar ile kişisel mallar kavramının yalış yorumlandığı iddiası- Malların paylaşıma tabi olup olmadıkları araştırılmadan geçici ara emrinin kesinleştirildiği iddiası- Tarafların mutabık kaldıkları hususlar hariç, İlk Mahkemenin ara emrini kesinleştirme emri iptal edilit.1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası Madde 26(6)(9)

İndir

16.02.2012

Yrg/aile
Numara:6/2011
D. No:2/2012

Pembe Hancıgil n/d Pembe Küçük ile Ahmet Yöntem arasındaTaşınmaz mal üzerindeki memorandumun kaldırılması istemi - İstida konusu memorandumun red ve iptal edilmesine karar verilmesi- Davacının kararı istinafı - Davacı Müstedinin davaya taraf olmadığı için istidayı dosyalamaya hakkı olmadığı ön itirazında bulunması -İstinafın kabul edilemesi ve Bidayet Mahkemenin kararının iptal edilmesi ve istidanın Bidayet Mahkemesine iade edilmesi.Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 48 nizam 2 Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası madde 2 ve 71.

İndir

10.01.2012

Yrg/aile
Numara:5/2011
D. No:1/2012

Filiz Çakır n/d Filiz Başarır ile Ali Çakır arasındaBirikmiş nafaka - Birikmiş nafakaların ödenmesi için davacının hapislik istidası dosyalaması - İlk Mahkemenin hapislik istidasını ret ve iptal etmesi - Davacının kararı istinaf etmesi -İstinaf kabul edilerek, İlk Mahkemenin istidayı ret ve iptal eden kararının iptal edilmesi.1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası madde 30. 9/76 Mahkemeler Yasasımadde 50.

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon