Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.06.2012

Yrg/aile
Numara:7/2011
D. No:5/2012

Sultan Aktaş n/d Sultan Mevlut ile Mehmet Aktaş arasındaBoşanma - Mal paylaşımı - Paylaşıma tabi mallar - Tazminat1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Madde 24(6)

İndir

22.03.2012

Yrg/aile
Numara:8/2011
D. No:3/2012

Fikri Toros ile Tüge Toros n/d Tüge Atakol arasındaAra emri - Ara emri verilmesindeki prensipler - Ara emrinin dava neticeleninceye kadar kesinleştirimesi - Kesinleştirme emrine karşı istinaf - Paylaşıma tabi mallar - Paylaşıma tabi mallar ile kişisel mallar kavramının yalış yorumlandığı iddiası- Malların paylaşıma tabi olup olmadıkları araştırılmadan geçici ara emrinin kesinleştirildiği iddiası- Tarafların mutabık kaldıkları hususlar hariç, İlk Mahkemenin ara emrini kesinleştirme emri iptal edilit.1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası Madde 26(6)(9)

İndir

16.02.2012

Yrg/aile
Numara:6/2011
D. No:2/2012

Pembe Hancıgil n/d Pembe Küçük ile Ahmet Yöntem arasındaTaşınmaz mal üzerindeki memorandumun kaldırılması istemi - İstida konusu memorandumun red ve iptal edilmesine karar verilmesi- Davacının kararı istinafı - Davacı Müstedinin davaya taraf olmadığı için istidayı dosyalamaya hakkı olmadığı ön itirazında bulunması -İstinafın kabul edilemesi ve Bidayet Mahkemenin kararının iptal edilmesi ve istidanın Bidayet Mahkemesine iade edilmesi.Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 48 nizam 2 Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası madde 2 ve 71.

İndir

10.01.2012

Yrg/aile
Numara:5/2011
D. No:1/2012

Filiz Çakır n/d Filiz Başarır ile Ali Çakır arasındaBirikmiş nafaka - Birikmiş nafakaların ödenmesi için davacının hapislik istidası dosyalaması - İlk Mahkemenin hapislik istidasını ret ve iptal etmesi - Davacının kararı istinaf etmesi -İstinaf kabul edilerek, İlk Mahkemenin istidayı ret ve iptal eden kararının iptal edilmesi.1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası madde 30. 9/76 Mahkemeler Yasasımadde 50.

İndir

24.11.2011

Yrg/aile
Numara:6/2008
D. No:3/2011

Aydın Kenan n/d Aydın Tilki ile Dr. Sait Kenan arasındaBoşanma - Davalının mukabil talep ile boşanma, tazminat ve nafaka talebi - Mukabil talep gereğine boşanma,tazminat ve nafaka emri verilmemesi - Davalının kararı istinaf etmesi - İstinafın kısmen kabul edilerek boşanma ve tazminata emir verilmesi.1/98 sayılı Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası madde 24(8).

İndir

06.07.2011

Yrg/aile
Numara:14/2010
D. No:2/2011

Erol Yumurtacıoğlu ile Şebnem Yumurtacıoğlu n/d Şebnem Benar arasındGeçici velayet ve nafaka - Tespit edilen nafaka miktarının aşikar surette fahiş olduğu iddiası - Nafaka ve istida masrafları aleyhine istinaf.1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası Madde 28 44

İndir

23.03.2011

Yrg/aile
Numara:2/2010
D. No:1/2011

Gülen Çelebi n/d Gülen Elibol ile Mehmet Çelebi arasındaBoşanma talebi - Mahkemenin boşanma yerine 6 ay müddetle yasal ayrılık kararı vermesi - Kararınistinafı1/98 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası madde 25(6) 27.

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon