Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
10.07.1989

Yrg/aile
Numara:2,3/1988
D. No:3/1989

Nilgün Özcan Barkut ile Özcan Barkut Ara nafaka - Mahkemenin dava neticesine kadar ara nafakası emri verebileceği – Evlilik birliğinin ihmali – İkametgah temin etmeme evlilik birliğinin ihmali sayılırFasıl 339, Md. 29 (2)

İndir

09.05.1989

Yrg/aile
Numara:12,13,14/1988
D. No:2/1989

Salih Akdeniz ile Sultan AkdenizEk şahadet verilmesini talep eden istidalarda istidanın dayandırıldığı yasa veya nizamata atıfta bulunulması gerekliliği - Boşanma - Şiddetli geçimsizlikten boşanma Fasıl 339, Madde 26 - Boşanma yerine adli ayrılığa hümedilmesi (Judicial Separation).H.M.U.T. E.48, n.2(1)

İndir

20.12.1988

Yrg/aile
Numara:4/1987
D. No:6/1988

Vasfiye Adil ile Mehmet Adil Şiddetli geçimsizlikten boşanma – Nafakaya karar verilmesi– Çocukların velayeti hakkında karar verilmesiFasıl 339, Md. 26 (f), 34(1), 35

İndir

24.10.1988

Yrg/aile
Numara:7/1988
D. No:5/1988

Mahmut Duran Keskin ile Kamer KeskinTerkten dolayı boşanma. Geçimsizlikten boşanma – Evliliğin isbatı - Boşanmaya hükmedilebilmesi için ilkin ortada bir evliliğin varolduğunun ispatı gerekir.Fasıl 339,Md. 26, (d)

İndir

12.10.1988

Yrg/aile
Numara:9/1988
D. No:4/1988

Gönül Caner ile Mehmet CanerMahkeme emrine riayetsizlik - Mahkeme emrine riayetsizlik nedeniyle emre uymayan kişinin 12 ayı geçmeyen süre için hapsedilmesi.Fasıl 6, Md. 82

İndir

15.09.1988

Yrg/aile
Numara:6/1988
D. No:3/1988

Filiz Suphi ile Sevda SuphiEvlilik dışı çocuk için anne en geç 5 sene zarfında babası oldugunu iddia ettiği Şahıs hakkında dava açabilir. Madde 9 (I)- Mahkeme nafaka ödeme emri (Affiliation Order) verme yetkisine haizdir – Terekeden nafakaFasıl 278, Evlilik Dışı Çocuk Yas. Md.8

İndir

28.06.1988

Yrg/aile
Numara:3/1987
D. No:2/1988

Münevver Tahsin ile Tahsin HüseyinNafaka artış istemi – Daha önce verilen nafaka emri daha sonra iptal ve tadil edebilirFasıl 339, Md. 34 (3)

İndir

06.04.1988

Yrg/aile
Numara:1/1988
D. No:1/1988

Ersoy Arnavutoğlu ile Şerif Gonce ArnavutoğluBoşanma sonucu evlilikten men cezası - İki seneden çok ve bir seneden az olmamak üzere evlilikten men cezası verilebilmesiFasıl 339, Md. 31

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon