Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.03.1982

Yrg/aile
Numara:6/1981
D. No:2/1982

Tuncer Bahadır ile Aysel BahadırEşlerden birinin evlilik görevlerini savsaklaması -Geçimsizlikten dolayı boşanma.Fasıl 339, Md. 38, 26(f)

İndir

22.01.1982

Yrg/aile
Numara:5/1981
D. No:1/1982

İbrahim Yalman ile KTFD İçişleri Bak.Evvelce alınmış olan soyadının değiştirilmesi. - Mahkemenin resen tanık çağırabilmesi - Aynı yetkinin yürürlükte olmayan 1960 Adalet Mahkemeleri Kanunu Madde 48'de yer alması16/74 Soyadı Yas. Md. 13, 9/76 Mah. Y. Md.56

İndir

02.06.1981

Yrg/aile
Numara:4/1981
D. No:4/1981

Aydoğan Bahçevangil ile Necmiye Ege Nafakanın artınlmasına emir verilmesiFasıl 339, Md.34

İndir

20.05.1981

Yrg/aile
Numara:3/1981
D. No:3/1981

Kutlu Adalı (alâkadar şahıs)ile Halil AdalıSoyadı ihtilâfı -Prohibition ve certiorari -Mahkemenin sadece huzurunda taraf olan kişilerin hak ve menfaatlerini ilgilendiren hususlarda karar vermesi – İstinaf – istinaf etme hakkı16/74 T. C. Soyadı Yas Md.16(2)

İndir

15.04.1981

Yrg/aile
Numara:2/1981
D. No:2/1981

Vedat Benzinci ile Ülkü VedatDavacının hazır bulunmaması halinde yargıcın davayı iptal etmesi – Gıyaben davanın iptali – Davanın ertelenmesi Yetki - Bir davanın tehir edilip edilmemesi Mahkemenin takdirine bağlıdırH.U.M.K. E.33

İndir

16.01.1981

Yrg/aile
Numara:5/1980
D. No:1/1981

Aysel Bahadır Tuncer BahadırEşin nafaka miktarının artırılması – Tarafların yemin varakalarında uyum içinde olan hususlar şahadet olarak geçerlidir – Aileye ait evde davacının da kalması hususunda emirFasıl 339, Md. 341 (c) 3

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon