Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
07.11.1972

TCM/aile
Numara:14/1972
D. No:/

Fatmâ Nevzat ile Nevzat AhmetŞerefsiz hareketten dolayı boşanma -geçimsizlikten dolayı boşanma Hukuk Usulü Muhakemeleri Müdafaanameye karşılık cevabi bir takrir dosyalanmaması -1961 Türk Cemaat Mahkemeleri Tüzüğü Paragraf 26 -Fasıl 339, Madde 26 (c), H.M.U.T. E.26. N.11

İndir

06.11.1972

TCM/aile
Numara:13/1972
D. No:/

Salim Süleyman ile Cemaliye SalimAyrı yaşayan eşlerden kabahatli olanın diğer tarafa nafaka ödemesi. geçimsizlikten boşanma - Şahadet- Bidayet Mahkemesinin Davalının ve şahitlerin şahadetine niçin inanmadığı hakkında sebep göstermemesi doğru değildir. Fasıl 339, Md. 39 (2)

İndir

16.10.1972

TCM/aile
Numara:6/1972
D. No:/

Selma Ertan n/d Selma Hasan ile Mustafa Ertan Taraflardan birinin davayı açan tarafından hayatına kasdetmesinden veya fena muamelede bulunmasından boşanma - Geçimsizlikten boşanma - Madde 26 (f)Fasıl 339, Madde 26 (b)

İndir

16.10.1972

TCM/aile
Numara:12/1972
D. No:/

Müjgân Hamit ile Hamit MustafaGeçimsizlikten boşanma - -Nafaka - Masraf emri -Fasıl 339, Md. 26 (f) ,38

İndir

09.08.1972

TCM/aile
Numara:9/1972
D. No:/

Makbule Necdet ile Necdet Hüseyin Ayrılık kararı süresinde tarafların barışmaması halinde boşanma davası açılabilmesi -Hukuk Usulü Mubakemeleri Nizamatı, Emir 26, N.10 - Davalının müdafaa layıhası vermekte kusur etmesi - Talep takriri - Ayrılık - Mahkemenin bölgesel yetki dışındaki (Out of Jurisdiction) dava tebliği. -Dava dosyası - Evvelki dava dosyası -Fasıl 339). Md. 28, H.M.U.T. E.26, n.10

İndir

09.08.1972

TCM/aile
Numara:8/1972
D. No:/

Cemaliye Ömer Bullici ile Ömer H.BulliciTerkten dolayı boşanma (Desertion) - Türk Cemaat Mahkemeleri Tüzüğü Nizam 26. - Tüzükte hüküm olmayan bir meselede H. M.. U. T. Kaza Mahkemelerine dair kısımların uygulanması.Fasıl 339, Madde 26 (d), T.C.M. Tüzüğü, N.26

İndir

10.04.1972

TCM/aile
Numara:4/1972
D. No:/

Arif İbrahim ile Firdevse Arif Şiddetli geçimsizlikten boşanmaFasıl 339 Madde 26 (f)

İndir

10.04.1972

TCM/aile
Numara:3/1972
D. No:/

Makbule Necdet ile Necdet Hüseyinİstinaf infaz veya davanın ileri gitmesini durdurmaz. Davanın ileri gitmemesini emretmek Bidayet Mahkemesi Hakiminin takdirine bağlıdır.H.M.U.T. E.35, n.18

İndir

30.03.1972

TCM/aile
Numara:2/1972
D. No:/

Makbule Necdet ile Necdet HüseyinMasraflar aleyhine yapılan bir istinaf, İstinaf Mahkemesinin izni ile yapıllabilir.H.M.U.T. E.35. N.20

İndir

12.02.1972

TCM/aile
Numara:1/1972
D. No:/

Aziz Mehmet Salih ile Behiç Mehmet Salih Türk Aile Mahkemelerinin dinsel konulara bakma ve karara bağlama yetkisi. - 8/ 1960 sayılı Türk Cemaat Meclisi Adliye Teşkilât Kanunu - Bu kanunun l ve 2. maddesine göre yetkiler iki Türk Cemaat Mahkemesi tarafından kullanılır ve bu karar verilir - Ahvali Şahsiye (Personal Status) – Kaziyei Mulikeme (Res Judicata)Fasıl 338, Madde 8

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon