Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.11.2022

Asli/Yetki
Numara:3/2021
D. No:16/2022

Güngör Sipahioğlu yetkili vekili Kemal Şentürkler ve diğerleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ve diğerleri arasında Mandamus emirnamesi ve koşulları - Leave(izin) istidası - Leave(izin) emri verilmesinin koşulları - Merkez Bankasının denetim görevini yerine getirmesi talebi 62/2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Md. 2 3 4 5 6 10 12 18 54 61 62 63(3) 64 75 - 41/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Md. 3 4 5 11(6) 14 29 48 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.38

İndir

20.12.2021

Asli/Yetki
Numara:12/2021
D. No:12/2021

Kıbrıs Türk Otomotiv Yetkili Temsilcileri Derneği ile KKTC Gümrük ve Rüsumat Dairesi KKTC Maliye Bakanlığı vasıtası ile KKTC Başsavcılık ve diğeri arasında Leave (izin) istidası - Mandamus emirnamesi ve koşulları - münhasıran YİM yetkisine giren hususlarda Yargıtayın mandamus emirnamesi ısdar edemeyeceğiKKTC Anayasası - Md.147 152 - 37/1983 Gümrük Ve İstihsal Yasası - Md.158 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.19 - İthal Olunan Mallar (Kıymet Ve Tartı Tüzüğü)

İndir

20.12.2021

Asli/Yetki
Numara:14/2021
D. No:11/2021

Halil İbrahim Berkut ile İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Başkanı İskele Belediyesi Başkan Vekili İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İskele Belediyesi Hemşehrileri arasındaLeave (izin) istidası - Mandamus emirnamesi ve koşulları - YİM kararının gereklerini yerine getirmeyen idareye karşı mandamus emirnamesi ısdarı talebiKKTC Anayasası - Md.152(3)(4) - 51/1995 Belediyeler Yasası - Md.17(6)

İndir

10.12.2021

Asli/Yetki
Numara:11/2021
D. No:10/2021

Nova Bank Ltd. ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında Mandamus emirnamesi - mandamus emirnamesi ısdarı için istida dosyalanmasına izin(leave) verilmesi talebi ve izin verilmesi için gerekli koşullar - taşınmaz malın mahkeme hükmüne istinaden satılması talebi11/1978 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası - Md.44

İndir

03.12.2021

Asli/Yetki
Numara:19/2020
D. No:9/2021

Zalihe Yazgın ile Kooperatif Şirketler Mukayyidi ve diğerleri arasındaProhibition - certiorari - leave (izin) istidası - leave (izin) emri verilmesinin koşulları - Kooperatif Şirketler Mukayyidinin istinafı süresi geçtiğinden reddetmesiFasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası - Md.53 - Kooperatif Şirketler Tüzüğü - Md. 100 101 - H.M.U.T. E.35 n.2

İndir

04.11.2021

Asli/Yetki
Numara:10/2021
D. No:8/2021

Sami Nuray ile Önay Dilhan Emine Hanım İsmail Vakfı Mütevellisi arasındaProhibition - certiorari - leave (izin) istidası - leave (izin) emri verilmesinin koşulları - ölü olan bir kişi aleyhine dava ikame edilmesiFasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası - Md. 34

İndir

04.10.2021

Asli/Yetki
Numara:4/2021
D. No:7/2021

Taner Erginel ve diğeri ile Tekjen Finans ve diğerleri arasında Prohibition - certiorari - leave(izin) istidası - leave(izin) emri verilmesinin koşulları - tapuya kaydı yapılmış satış sözleşmesi bulunan taşınmazın satışa çıkarılması38/2007 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası - Md.21 - 9/1976 Mahkemeler Yasası -Md.38

İndir

27.09.2021

Asli/Yetki
Numara:3/2021
D. No:6/2021

Güngör Sipahioğlu yetkili vekili Kemal Şentürkler ve diğerleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ve diğerleri arasındaLeave istidası - mandamus emirnamesi ve koşulları - yasadan kaynaklanan genel yetkilerin kullanımı için mandamus emri verilemeyeceği62/2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası - Md.5 6 10 12(A)(B) 18 63(3) 75 - 41/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası - Md.5 11(16) 29 48

İndir

13.08.2021

Asli/Yetki
Numara:8/2021
D. No:5/2021

DRN İnşaat Şirketi Ltd. ile Mağusa Belediyesi Mağusa Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Mağusa Şehri Hemşehrileri ve diğeri arasında Leave istidası - mandamus emirnamesi ve koşulları - yasadan kaynaklanan genel yetkilerin kullanımı için mandamus emri verilemeyeceği51/1995 Belediyeler Yasası - Md.3 17 - 26/1993 Plajların Kullanım ve Denetimi Yasası

İndir

11.05.2021

Asli/Yetki
Numara:2/2021
D. No:4/2021

Caner Atış ile Nina Karamfilova Tabakova arasındaProhibition - certiorari - leave(izin) istidası - leave(izin) emri verilmesinin koşulları---

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon