Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
13.05.2022

Asli/Yetki
Numara:14/2020
D. No:5/2022

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd ile Serap Öke Çörekçioğlu ve diğeri arasındaProhibition - certiorari - prohibition ve certiorari emirlerinin verilme koşulları - kanunen var olan ve/veya alternatif çarelerin kullanılabileceği uygun bir durum mevcutsa prohibition ve certiorari emri talep edilemeyeceği---

İndir

03.12.2021

Asli/Yetki
Numara:19/2020
D. No:9/2021

Zalihe Yazgın ile Kooperatif Şirketler Mukayyidi ve diğerleri arasındaProhibition - certiorari - leave (izin) istidası - leave (izin) emri verilmesinin koşulları - Kooperatif Şirketler Mukayyidinin istinafı süresi geçtiğinden reddetmesiFasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası - Md.53 - Kooperatif Şirketler Tüzüğü - Md. 100 101 - H.M.U.T. E.35 n.2

İndir

03.05.2021

Asli/Yetki
Numara:21/2020
D. No:3/2021

Dayanışma Turizm Ltd ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi arasındaProhibition - certiorari - leave(izin) istidası - leave(izin) emri verilmesinin koşulları Fasıl 116 Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası - Md. 62

İndir

16.04.2021

Asli/Yetki
Numara:1/2020
D. No:2/2021

Near East University Ltd ve diğerleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve/veya Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Lefkoşa Şehri Türk Hemşehrileri arasında Prohibition - certiorari - prohibition ve certiorari emri verilmesinin koşulları - ödenmeyen kamu alacakları için haciz müzekkeresi ısdarı - haciz müzekkeresinin iptali9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.25(1) - 48/1977 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası - Md. 2 3 14 15 16(1) 19 44 - 51/1995 Belediyeler Yasası -Md.2

İndir

19.03.2021

Asli/Yetki
Numara:16/2020
D. No:1/2021

Emine Güngül ile Der-Hal Gümrük ve Kargo Şti. Ltd. ve diğerleri arasındaProhibition - certiorari - Leave (izin) istidası -Leave (izin) istidası verilmesinin koşulları - ara emri - davada taraf olmayan üçüncü bir kişiye söz hakkı verilmeksizin verilen ara emrinin iptali talebi - istidanın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 4 9 - 38/2007 Emlakçıların Kayıt Ve İşlemleri Yasası - Md. 21 - H.M.U.T. E.9 n.10

İndir

27.10.2020

Asli/Yetki
Numara:14/2020
D. No:10/2020

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. ile Serap Öke Çörekçioğlu ve diğeri arasında Prohibition - Certiorari - Leave(izin) istidası - Leave(izin) verilmesinin koşulları - Prohibition ve Certiorari emri verilmesinin koşulları Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası Md.15 16 17 22 - Kooperatif Şirketler Tüzüğü Md.57 94(2) 34 36

İndir

21.10.2020

Asli/Yetki
Numara:13/2020
D. No:11/2020

Girne Belediyesi, Girne Belediyesi Başkanı, Girne Belediyesi Meclisi ve Girne Şehri hemşerileri ile KKTC İçişleri Bakanlığı arasında Leave istidası - Mandamus emirnamesi ve koşulları - Bir kişi tarafından bir kamu görevlisinin yasal görevini yapmasının istendiği hallerde kişinin böyle bir yasal yükümlülükte ısrar etmeye hakkı olduğunu göstermesi gerektiği 65/2007 Belediye Personel Yasası Md.61(3)

İndir

21.10.2020

Asli/Yetki
Numara:2/2020
D. No:9/2020

Tahsin Umar n/d Tahsin Abdullah Umar Terekesi Tereke İdare Memurları Abdullah Umar ve Belma Saygınsoy vasıtasıyla ve diğerleri ile Zekiye Tahsin n/d Zekiye Erozkal arasında Prohibition - Certiorari - Leave(izin) istidası - Leave(izin) verilmesinin koşulları - Prohibition ve Certiorari emri verilmesinin koşulları Fasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası Md.53 - 1955 Tereke İdare Tüzüğü Md. 9 21 22 23

İndir

02.09.2020

Asli/Yetki
Numara:5/2020
D. No:8/2020

Norcon Limited ile Barış Mamalı yetkili vekili Emre Yağmuroğlu vasıtasıyla arasındaProhibition - certiorari - izin (leave) istidası - gıyapta verilen hüküm - tüzel kişiye dava celpnamesinin tebliği - Prohibition ve certiorari emri verilmesinin koşulları KKTC Anayasası - Md. 151(3) - H.M.U.T E.17 n.4 11 E.30 n.1

İndir

07.07.2020

Asli/Yetki
Numara:7/2016
D. No:6/2020

Dilek Bahçivan ile Köle Limited ve diğerleri arasındaBaşkasına ait ticari markanın izinsiz kullanımı - ticari marka ihlali istidaları ile taklitle mal sürümü (passing off) davalarının farkıFasıl 268 Ticari Markalar Yasası - Md. 3 4 5 6 9 10

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon