Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.06.2020

Asli/Yetki
Numara:20/2019
D. No:5/2020

KKTC Başsavcısı ile İsmet Şahin ve diğerleri arasındaProhibition - certiorari - mahkemenin yasada öngörülmeyen bir emri vermesi durumunda emrin iptal edilmesiKKTC Anayasası - Md. 151(3) Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 92 93

İndir

23.01.2020

Asli/Yetki
Numara:13/2019
D. No:3/2020

Mehmet Koçini ve diğerleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve/veya Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Lefkoşa Hemşehrileri arasında Mandamus emirnamesi ve koşullarıKKTC Anayasası - Md.8 17 151 - 55/1989 İmar Yasası - Md. 33-4(A) 5(B) - Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası - 51/1995 Belediyeler Yasası - Md. 17(6) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 4 5 9

İndir

13.01.2020

Asli/Yetki
Numara:15/2019
D. No:2/2020

Pharos Estates Ltd ile İskan İşleri ile görevli Bakanlığı ve/veya Bakanlığı temsilen KKTC Başsavcılığı Mandamus emirnamesi ve koşullarıKKTC Anayasası - Md.151(3) - 67/2005 Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası - Md.18 22 - Taşınmaz Mal Komisyonu Tüzüğü - Md. 6

İndir

09.01.2020

Asli/Yetki
Numara:5/2019
D. No:1/2020

Sevilay Ali n/d Sevilay Erbaş ile Süleyman Erbaş Terekesi Tereke İdare Memuru Nilay Iğdır vasıtasıyla arasında Certiorari - tanıma-tenfiz - üçüncü ülke mahkeme kararlarının Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından tanınmış ve tenfiz edilmiş olmasının o kararı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin verdiği bir karar haline getirmemesi22/1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukukî Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası

İndir

02.12.2019

Asli/Yetki
Numara:20/2019
D. No:11/2019

KKTC Başsavcısı ile İsmet Şahin ve diğerleri arasındaProhibition - ceritorari - prohibition ve certiorari emirnamesi dosyalanmasına izin (leave) verilmesinin koşullarıFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 4 20 217 255 262 266(b) 280 292(a) - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usülü Yasası - Md.92 106

İndir

02.12.2019

Asli/Yetki
Numara:16/2019
D. No:10/2019

Bülent İzzet n/d Bülent İzzet Vertaç ile Selda Alkan ve diğerleri arasında Prohibition - ceritorari - prohibition ve certiorari emirnamesi dosyalanmasına izin (leave) verilmesinin koşullarıFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 4 20 217 255 262 266(b) 280 292(a) - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usülü Yasası - Md.92 106

İndir

19.11.2019

Asli/Yetki
Numara:19/2019
D. No:9/2019

Near East University Ltd. ve diğerleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasındaProhibition - certiorari - prohibition ve certiorari istidası dosyalanmasına izin (leave) verilmesi için mahkemeye sunulması gerekenler - kamu alacağına ilişkin olarak mahkemenin icra müzekkeresi çıkarması48/1977 Kamu Alacaklarının Tahsili Usülü Yasası - Md. 3 12 13(1)(2) 14(1)(2) 15 16 18 19 22 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.25

İndir

20.06.2019

Asli/Yetki
Numara:7/2019
D. No:8/2019

KKTC Başbakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri ile Erdal Özdoğan arasında Prohibition - Ceritorari26/2012 Sabıka kaydının Silinmesi Yasası - Fasıl 54 Patlayıcı Maddeler Yasası - Md. 2 4(1)(e)(4)(d)(5)(a) - Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası - Md. 2 3(1)(C)(2)(B) 26 27

İndir

31.05.2019

Asli/Yetki
Numara:6/2019
D. No:7/2019

Erhan Keser ile Müge Keser n/d Müge Karol arasındaProhibition - certiorari - prohibition ve certiorari istidası dosyalanmasına izin (leave) verilmesi için mahkemeye sunulması gerekenler1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma)Yasası - Md.26 28(3)- Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4-9 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

17.05.2019

Asli/Yetki
Numara:5/2019
D. No:6/2019

Sevilay Ali n/d Sevilay Erbaş ile Süleyman Erbaş Terekesi arasındaProhibition - certiorari - prohibition ve certiorari istidası dosyalanmasına izin (leave) verilmesi için mahkemeye sunulması gerekenler22/1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Hukukî Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon