Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
01.11.2023

Asli/Yetki
Numara:13/2018
D. No:10/2023

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü ve diğerleri arasında Anayasa Mahkemesine havale talebi – Anayasaya havalenin koşulları – Etkenlik unsuru – Talebin reddi KKTC Anayasası Md.1 36 131 148 - 19/1975 Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasası Md.5 6 7 8 9 10 11

İndir

29.08.2023

Asli/Yetki
Numara:13/2018
D. No:8/2023

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile Tapu Kadastro Dairesinin Müdürü ve diğerleri arasında Layihadan ihraç(strike out) istidası- Layihalardan ihracın (strike out) koşulları- İstidanın reddiHMUT E.27 n.3

İndir

09.03.2023

Asli/Yetki
Numara:13/2018
D. No:3/2023

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile Tapu Kadastro Dairesi Müdürü ve diğerleri arasında Keşif istidası - Karşı tarafın tasarrufunda bulunan belgeleri görme talebi - Karşı tarafın tasarrufunda olup taraflar arasındaki uyuşmazlık konusuyla ilgili belgelerin talep edilebileceği19/1975 Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasası Md.5 - HMUT E.28 n.1

İndir

12.01.2023

Asli/Yetki
Numara:14/2018
D. No:1/2023

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile Tapu ve Kadastro Dairesi ve diğerleri arasında Malın Vakıflar Dairesi adına kaydedilmesi talebi - Tapu iptali talebi - Zaman aşımı iddiası - Davalının zaman aşımı iddiası yapması durumunda ispat külfetinin davacıya geçeceği - Vakfın varlığının ispat için ibraz edilmesi gerekli belgeler - Talebin reddi Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası Md.23 24 27 - Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası Md.4 - 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Md.5 6 27

İndir

13.10.2022

Asli/Yetki
Numara:3/2018
D. No:10/2022

Fahri Onbaşı ve diğeri ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi arasındaMütevelli tayini için istida - vakıfta menfaat sahibi olan herhangi bir kişinin Başsavcıdan izin almadan mahkemeye başvuramayacağı - mütevelli ile galleharın aynı anlamı taşıdığına dair yorum yapılabileceği - soybağı tespitine ilişkin taleplerde Aile Mahkemesinin yetkili olduğu - mütevelli atanmak isteyenlerin kanıtlaması gerekli hususlar - istidanın reddiFasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası - Md.55 - Fasıl 15 Zaman Aşımı Yasası - Md.4(1) - 1957 Evkaf ve Vakıflar Nizamnamesi - Md.3

İndir

15.04.2019

Asli/Yetki
Numara:5/2018
D. No:4/2019

Port Hedland Tourism Investment & Management Limited ve diğeri ile Sanpa Turizm Limited arasında Certiorari - certiorari emri verilmesi için gerekli koşullar - mahkemelerin hüküm verirken tarafların layihalarıyla bağlı olması - yadırganacak tavır ve davranışlarda bulunan kişilerin bu tavır ve davranışlarının lehlerine çare üretilmesine engel olması - alt mahkemenin sakat olan yetkisi - alt mahkemenin sakat olan yetkisine müstedinin rıza gösterip göstermemesi KKTC Anayasası - Md.151(3)

İndir

27.12.2018

Asli/Yetki
Numara:4/2015
D. No:3/2018

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Teknogold Teknoloji Ticaret Unvanı adı ile faaliyet gösteren Asel Engineering Ltd. arasında Usulsüzlük (irregularity) – hükümsüzlük (nullity) – Ticaret Markaları Yasasına ilişkin Yüksek Mahkemeye yapılacak başvurular Fasıl 268 Ticaret Markaları Yasası - HMUT E2 n.1 E53 n.1 n.5 E.64 n.1

İndir

05.11.2018

Asli/Yetki
Numara:28/2015
D. No:2/2018

Tezer Küfi ile Ayten Hakkı ve diğeri arasındaVakıf mallarının idaresi - mütevellinin azledilmesi - istinafın reddiKıbrıs Cumhuriyeti Anayasası- Md. 86 87 188 - Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası Md.55 - 1957 Evkaf ve Vakıflar (Mülhak Vakıflar) Nizamnamesi- Md. 6(xx)- 12/1960 Türk Cemaat Meclisi Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Teşkilat Yasası- Md.55

İndir

02.02.2018

Asli/Yetki
Numara:7/2017
D. No:1/2018

Zehra Yüksel Ve diğerleri ile Güner Göktuğ arasındaProhibition ve Certiorari - Taleple ilgili başka hukuki çareler olduğunda aynı yönde çareler isteyen taleplerin ileri gidemeyeceği.-

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon