Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.06.2020

Asli/Yetki
Numara:11/2017
D. No:7/2020

Özgü Özyiğit ve diğeri ile Alsancak Belediyesi arasındaMandamus emirnamesi ve koşullarıKKTC Anayasası - Md. 38(4) 151(3) - 26/1993 Plajların Kullanım Ve Denetimi Yasası - Md. 2 3 4 5 6 8 9

İndir

02.02.2018

Asli/Yetki
Numara:7/2017
D. No:1/2018

Zehra Yüksel Ve diğerleri ile Güner Göktuğ arasındaProhibition ve Certiorari - Taleple ilgili başka hukuki çareler olduğunda aynı yönde çareler isteyen taleplerin ileri gidemeyeceği.-

İndir

26.12.2017

Asli/Yetki
Numara:19/2017
D. No:4/2017

İsmail Halil Sabbar ile KKTC İçişleri Bakanlığı ve KKTC Bakanlar Kurulu arasındaMandamus - Mandamus emrnamesi talep eden istida için izin-

İndir

01.12.2017

Asli/Yetki
Numara:17/2017
D. No:3/2017

Özkan Ertarkan ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü arasındaMandamus emri verilebilmesi için izin istidası - Mandamus emrinin hangi hallerde verilebileceği 

İndir

09.06.2017

Asli/Yetki
Numara:6/2016
D. No:2/2017

1-Soyer Gözmen, 2-Dilek Gözmen ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi arasındaVakıf senedi - Vakfiye - Vakfın tescilinin iptali - Estoppel - Vakıflar ile ilgili zamanaşımı - Vakfın tescili - Vakfetme ehliyeti.Fasıl 195 Vasiyetnameler ve Veraset Yasası - Md.55 Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.4 Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası - Md. 4(1)(b) 5 7

İndir

01.02.2017

Asli/Yetki
Numara:1/2015
D. No:1/2017

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu,ve diğerleri ile Faiz Sucuoğlu KKTC Sağlık Bakanı ve diğerleri ve Ek Müstedaaleyh Dr. Sıla Usar İncirli Tıp-İş Başkanı arasındaMandamus emri - Mandamus emri isdar edebilmek için Yargıtayın yetkili olması - Mandamus emrinin hangi hallerde verilebileceği - Mahkemenin takdir yetkisi - Kamu görevinin yerine getirilmemesi için makul bir neden olması halinde Yargıtayın Mandamus emri vermeme yetkisi olması - Mandamus emri için kimlerin başvurabileceği - Başvuru sahibinin hukuken etkilenen hakkının olması gerekliliği - Yasadan kaynaklanan genel yetkilerin kullanılması için mandamus emrinin verilemiyeceği - Başvurunun iyi niyetle ve doğrudan bir amçla yapılması gerekiliği - Yargıtayın Mandamus emrinamesi isdar etme yetkisinin sınırı - Talebin Yüksek İdare Mahkemesinin yetkisine girmesi halinde Yargıtayın Mandamus emri vermeye yetkisi olmaması.KKTC Anayasası - Md.151(3) 9/76 Mahkemeler Yasası - Md.38

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon