Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.12.2018

Asli/Yetki
Numara:4/2015
D. No:3/2018

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Teknogold Teknoloji Ticaret Unvanı adı ile faaliyet gösteren Asel Engineering Ltd. arasında Usulsüzlük (irregularity) – hükümsüzlük (nullity) – Ticaret Markaları Yasasına ilişkin Yüksek Mahkemeye yapılacak başvurular Fasıl 268 Ticaret Markaları Yasası - HMUT E2 n.1 E53 n.1 n.5 E.64 n.1

İndir

05.11.2018

Asli/Yetki
Numara:28/2015
D. No:2/2018

Tezer Küfi ile Ayten Hakkı ve diğeri arasındaVakıf mallarının idaresi - mütevellinin azledilmesi - istinafın reddiKıbrıs Cumhuriyeti Anayasası- Md. 86 87 188 - Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası Md.55 - 1957 Evkaf ve Vakıflar (Mülhak Vakıflar) Nizamnamesi- Md. 6(xx)- 12/1960 Türk Cemaat Meclisi Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Teşkilat Yasası- Md.55

İndir

01.02.2017

Asli/Yetki
Numara:1/2015
D. No:1/2017

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu,ve diğerleri ile Faiz Sucuoğlu KKTC Sağlık Bakanı ve diğerleri ve Ek Müstedaaleyh Dr. Sıla Usar İncirli Tıp-İş Başkanı arasındaMandamus emri - Mandamus emri isdar edebilmek için Yargıtayın yetkili olması - Mandamus emrinin hangi hallerde verilebileceği - Mahkemenin takdir yetkisi - Kamu görevinin yerine getirilmemesi için makul bir neden olması halinde Yargıtayın Mandamus emri vermeme yetkisi olması - Mandamus emri için kimlerin başvurabileceği - Başvuru sahibinin hukuken etkilenen hakkının olması gerekliliği - Yasadan kaynaklanan genel yetkilerin kullanılması için mandamus emrinin verilemiyeceği - Başvurunun iyi niyetle ve doğrudan bir amçla yapılması gerekiliği - Yargıtayın Mandamus emrinamesi isdar etme yetkisinin sınırı - Talebin Yüksek İdare Mahkemesinin yetkisine girmesi halinde Yargıtayın Mandamus emri vermeye yetkisi olmaması.KKTC Anayasası - Md.151(3) 9/76 Mahkemeler Yasası - Md.38

İndir

06.10.2016

Asli/Yetki
Numara:1/2015
D. No:1/2016

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve diğerleri ile Faiz Sucuoğlu, KKTC Sağlık Bakanlığı ve diğerleri arasındaAnaysaya havale talebi - Yargıtayın Mandamus emirnamesi düzenleme yetkisinin tek sahibi olmasıKKTC Anayasası - Md.151(3)

İndir

25.12.2015

Asli/Yetki
Numara:1/2015
D. No:2/2015

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ve diğerleri ile Salih İzbul ve diğerleri arasındaDavaya taraf eklenmesi - Ek Müstedaaleyh eklenmesi.KKTC Anayasası - Md. 252(3)

İndir

03.12.2015

Asli/Yetki
Numara:1/2015
D. No:1/2015

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve diğerleri ile Ahmet Gülle, Sağlık Bakanı ve diğerleri arasındaTadilat - Unvan tadilatı - Mandamus emri - Bir yetkinin kullanılmasını sağlamak için başvurulan çare olması - Unvan değişikliği ile istidaya dahil edilmek istenen kişiler, mandamus iznine konu ve istidaya taraf olan Bakanlıkları yürüten kişiler olduğundan yeni bir izin alınmasına gerek olmaması.KKTC Anayasası - Md. 151.

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon