Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.11.2014

Asli/Yetki
Numara:6/2012
D. No:6/2014

Işıl Turizm İnşaat Sağlık Hizmetleri Taşımacılk, Müşavirlik ve Ticaret Anonim Şti. ile Emir Ömer Topal ve diğerleri arasındaCertioorari ve Prohibition emirleri - Certiorari ve Prohibition Emri için hangi hallerde müracaat edilebileceği - Hükümden direk olarak etkilenen kişinin davaya taraf olmaması, Certiorari emirnamesi isdarının en yoğun şekilde verilmesine neden olan olgular olması - Prohibition emri, Mahkemenin takdir yetkisine kalmış olması ve genellikle yetki aşımı olan hallerde verilmesi. Müstedinin Certiorari ve Prohibition emirnamesi isdarı talebinin reddi.-

İndir

08.08.2014

Asli/Yetki
Numara:18/2014
D. No:5/2014

Mustafa Gunni ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü ve diğeri arasındaHabeas Corpus Emirnamesi - Müstedinin yetkisiz tutukluluğun kaldırılması için Habeas Corpus istarı izni talebi - Şartlı tahliye kararı - Müstedinin şartlı tahliye süresi içerisinde yeniden suç işlemesi nedeniyle şartlı tahliye kararının geri alınması - Talep edilen iznin verilmeyip istianın reddedilmesi.115/09 sayılı Şarlı Tahliye Tüzüğü - Madde 7(1)

İndir

21.05.2014

Asli/Yetki
Numara:21/2013
D. No:4/2014

Peral Ulunay ile KKTC Başsavcısı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi arasındaProhibition emirnamesi - Adil yargılama yapılabilmesi için ceza davasının askıya alınması ve/veya yasaklanması için prohibition emri talebi - Yargısal sürecin istismar - Davanın makul bir sürede dinlenmesini sağlamamakla ve Nolle Prosequi dosyalamkala İddia Makamının yargısal süreci istismar ettiği iddiası - Doğal adalet ilkelerinde sapma (breach of the rules of natural justice) olması halinde Prohibition emri verilmesi için yeterli olduğu iddiası - Prohibition Emirnamesinin isdar edilmesini gerektirecek bir durumun olmadığına karar vrilmesiKKTC Anayasası - Md. 1 16 17 18 151

İndir

06.05.2014

Asli/Yetki
Numara:4/2014
D. No:3/2014

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaMandamus emri - Toplu iş sözleşmesi yapılması amacıyla Sedikanın Müstedaaleyhi toplu görüşmeye çağırması - Müstedaaleyhin çağrıya uymaması nedeniyle mandamus emri talebi - Sendikanın sözkonusu kişiler için toplu görüşme talep etme hakkı bulunmadığından mandamus emrinamesi isdarına izin verilmemesi.29/1996 Topu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası - Md. 11(4)

İndir

28.03.2014

Asli/Yetki
Numara:22/2013
D. No:2/2014

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi n/d Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Kıbrıs Şubesi ile Gökhan Yılmaz arasındaCertiorari ve prohibition emri talebi - Tazminat talebi - Sigorta Tahkim Komisyonunun tazminat hükmetmesi - Kararın yetki aşımı ile alındığı iddiası - Müstedinin kararın iptali için certiorari ve yürürlüğün durudurulması için de prohibition emri talebi - Müstedaaleyhin geçerli sürüş ehliyetine sahip olup olmadığı tartışması - Müstedaaleyhin geçerli bir sürüş ehliyeti olmadığı isbat edilemediğinden kararın yetki yönünden hatalı olmadığı bulgusu.KKTC Anayasası - Md 151(3) 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü - Md 25(1) 45.

İndir

28.02.2014

Asli/Yetki
Numara:32/2012
D. No:1/2014

Andreas Lordos Estates Ltd. ile İskan işleri ile görevli Bakanlık ve/veya Bakanlığı ve diğerleriCertiorari emri isdarı talebi - Certiorari emrinin hangi hallerde verileceği - Vakıflar ve Din İşleri Dairesinin İlgili Şahıs olarak taraf yapılmasıyle ilgili kararın iptali için certiorari emri talebi - Ön itiraz - İstidann izin süresi içerisinde dosyalanmadığı ön itirazı - Ön itirazın kabul edilerek istidanın reddi.KKTC Anayasası Md 151(3)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon