Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.05.2014

Asli/Yetki
Numara:21/2013
D. No:4/2014

Peral Ulunay ile KKTC Başsavcısı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi arasındaProhibition emirnamesi - Adil yargılama yapılabilmesi için ceza davasının askıya alınması ve/veya yasaklanması için prohibition emri talebi - Yargısal sürecin istismar - Davanın makul bir sürede dinlenmesini sağlamamakla ve Nolle Prosequi dosyalamkala İddia Makamının yargısal süreci istismar ettiği iddiası - Doğal adalet ilkelerinde sapma (breach of the rules of natural justice) olması halinde Prohibition emri verilmesi için yeterli olduğu iddiası - Prohibition Emirnamesinin isdar edilmesini gerektirecek bir durumun olmadığına karar vrilmesiKKTC Anayasası - Md. 1 16 17 18 151

İndir

28.03.2014

Asli/Yetki
Numara:22/2013
D. No:2/2014

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi n/d Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Kıbrıs Şubesi ile Gökhan Yılmaz arasındaCertiorari ve prohibition emri talebi - Tazminat talebi - Sigorta Tahkim Komisyonunun tazminat hükmetmesi - Kararın yetki aşımı ile alındığı iddiası - Müstedinin kararın iptali için certiorari ve yürürlüğün durudurulması için de prohibition emri talebi - Müstedaaleyhin geçerli sürüş ehliyetine sahip olup olmadığı tartışması - Müstedaaleyhin geçerli bir sürüş ehliyeti olmadığı isbat edilemediğinden kararın yetki yönünden hatalı olmadığı bulgusu.KKTC Anayasası - Md 151(3) 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü - Md 25(1) 45.

İndir

31.10.2013

Asli/Yetki
Numara:8/2013
D. No:2/2013

Turgay Yeşilbaş ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğerleri arasındaProhibition emri - Mahkumiyet ve cezaların iptal edilmesi ve sabıkanın silinmesi için prohibition emri talebi - Prohibition emrinin verilebileceği haller - Karşılıksız çek kesme ve düzeltme işlemlerini yerine getirmeme nedeniyle yargılanıp mahkum olma - Mahkemenin takdir ettiği para cezalarının ödenmesi - Yasal süre içinde istinaf dosyalanmadığından cezaların kesinleşmesi- Yargıtay, huzurlarında uygulanmasını önleyecekleri bir karar bulunmadığını ve istida gereğince emir verilmesinin mümkün olmadığını belirtti.KKTC Anayasası - Madde 151(3)

İndir

18.03.2013

Asli/Yetki
Numara:11/2012
D. No:1/2013

Yalçın Koçyiğit ile Alfa Kaynakkan ve Filiz Borak arasındaCertiorari emri talebi - Girne Kaza Mahkemesinin 2003/2011 sayılı Davasında Müstedinin Noktasal Ltd ve Yafasal Ltd Şirketlerindeki hisselerinin satılmasıyla ilgili taşınır mal müzekkeresinin iptali için certiorari, uygulanmaması için prohibition emri talebi- Certiorari emrinin verilmesi. Hisse senedi - Hisse senetlerinin icra edilip edielmeyeceği -Şirket hisselerinin taşınır mal olup olmadığı tartışması - Şirket hisselerinin taşınır mal kabul edilmesiH.M.U.T Emir 41 - 9/76 Mahkemeler Yasası madde 67(3) 68(4)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon