Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
01.07.1993

Asli/Yetki
Numara:10/1991
D. No:1/1993

Murat Sükan ve diğerleri ile fani HoşolProhibition ve certiorari emirleri - Satış emrinin önlenmesi ve iptali için emir talebi - Şirket hisselerinin icra edilip edilemeyeceği tartışmasıH.M.U.T. E.42, n.1,2,3 - Fasıl 6, H.M.U.Yasası - Fasıl 113. md.71

İndir

21.11.1991

Asli/Yetki
Numara:3/1991
D. No:5/1991

Hatice Kara ile Magosa Kooperatif Bankası Ltd.Certiorari ve prohibition emrileri - Tahliye hükmünün iptali ve uygulanmasını önlemek için emir talebi

İndir

01.10.1991

Asli/Yetki
Numara:7/1991
D. No:3/1991

Cemal Kurtçebe ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü arasındaHabeas corpus emirnamesi - Yetkisiz tutuklamanın kaldırılması talebi-

İndir

23.09.1991

Asli/Yetki
Numara:6/1991
D. No:2/1991

Raif İlkman ile Merkezi Cezaevi MüdürlüğüResmi tatil kavramının kapsamıFasıl 1 tefsir Yasası - KKTC Anayasası, md.151 - Cezaevleri Tüzüğü, md.69

İndir

11.06.1991

Asli/Yetki
Numara:5/1991
D. No:4/1991

Erer Selçuk Osman ile BaşsavcılıkCertiorari emri - Mahkumiyet kararının kaldırılması için emir talebiFasıl 154 Ceza Yasası, md.115

İndir

15.05.1991

Asli/Yetki
Numara:4/1991
D. No:1/1991

Hasan Sait ile BaşsavcılıkCertiorari ve prohibition emirleri - Müsadere emrinin iptali için emir talebi37/83 Gümrük ve İstihsal Yasası, Md. 38,39 - Anayasa, Md.151(3)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon