Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.04.2024

A/M
Numara:11/2022
D. No:4/2024

Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma Haberleşme Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı arasında Ulusal politika metninin iptali istemi – Ulusal politika metninin niteliği – Hukuki belirlilik ilkesi – Sendikanın dava ehliyeti – Davanın reddiKKTC Anayasası Md.1 3(4) 4 5 7 36 113 121 122 147 - 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası Md.14(1) 15(2)

İndir

22.02.2024

A/M
Numara:1/2020
D. No:3/2024

Toplumcu Demokrasi Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi arasında İptal davası – Hukuk Devleti ilkesi – Hukuki kesinlik/öngörülebilirlik – Mülkiyet kavramı – Şirketin hisselerinin mülkiyeti – Üçüncü kişilerin itiraz hakkı – Hukuki belirlilik – Karine – Ölçülülük kavramıKKTC Anayasası Md.1 7 8 10 11 14 17 19 34 35 36 46 47 56 58 148 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası Md.17A 19 21 21A 55 56 75A 91A - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.123

İndir

08.02.2024

A/M
Numara:4/2023
D. No:2/2024

Andrew Chattalas ile KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu arasında Anayasaya havale – Anayasaya havalede etkenlik unsuru – Anayasanın düzenlemediği fakat yasal düzenleme olan bir konuda Anayasal sorun olup olmadığı – Anayasanın 159(4) maddesinden ne murad edildiği – Havalenin reddi 67/2005 Anayasanın 159. Maddesinin (1). Fıkrasının (b) bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası Md.2 6(2) - KKTC Anayasası Md.1 8 13 17(1) 36

İndir

25.01.2024

A/M
Numara:15/2021
D. No:1/2024

University of North Cyprus Ltd. ile Yüksek Öğretim Planlama Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasında Anayasa Mahkemesine havale - havalenin koşulları - etkenlik unsuru - bir YİM davasında davanın ön koşullarına ilişkin itirazlar incelenmeden etkenlik konusunun incelenemeyeceği - havalenin reddiKKTC Anayasası - Md.1 8 148 - 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası - Md. 14(1)(3) 41(1)(2)(3)(5)(6) 42 43

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon