Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
08.02.2024

A/M
Numara:4/2023
D. No:2/2024

Andrew Chattalas ile KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu arasında Anayasaya havale – Anayasaya havalede etkenlik unsuru – Anayasanın düzenlemediği fakat yasal düzenleme olan bir konuda Anayasal sorun olup olmadığı – Anayasanın 159(4) maddesinden ne murad edildiği – Havalenin reddi 67/2005 Anayasanın 159. Maddesinin (1). Fıkrasının (b) bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası Md.2 6(2) - KKTC Anayasası Md.1 8 13 17(1) 36

İndir

28.09.2023

A/M
Numara:11/2023
D. No:3/2023

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi vasıtasıyla KKTC arasında Yürütmenin durdurulması talebi - yürütmenin durdurulmasının koşulları - hukuk devleti kavramı - istidanın reddi.KKTC Anayasası - Md. 1 3(2)(4) 4 5 7 8 72 78 113 121(1) 122 148 - 25/1985 Öğretmenler Yasası - Md.15 16 24(2)(B)

İndir

05.07.2023

A/M
Numara:5/2023
D. No:2/2023

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Cumhuriyet Meclisi vasıtasıyla KKTC Başsavcısı arasında İptal davası – Yürütmeyi durdurma talebi – Sendikaların dava açma ehliyeti – Dava konusu yasa veya herhangi bir kuralının Sendikanın kendi varlık ve görevlerini ilgilendirmemesi durumunda sendikanın dava ehliyetinin söz konusu olmayacağı – Talebin reddiKKTC Anayasası Md.1 3(a) 4 7 81(4)(5) 89(1) 147 - 20/2016 Kamu İhale Yasası Md.24(1)(c) - 13/1971 1971 Sendikalar Yasası Md.2

İndir

08.06.2023

A/M
Numara:13/2020
D. No:1/2023

Salih Saadetoğlu ile KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Anayasaya havale - Dul kalan erkek eşe karısının maaşının koşulsuz kalması talebi - Eşitlik ilkesi - Pozitif ayrımcılık16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Md.69(1)(A)(a)(b) 131(1)(B) - KKTC Anayasası Md.1 7 8(1)(3) 148

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon