Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.01.2024

A/M
Numara:15/2021
D. No:1/2024

University of North Cyprus Ltd. ile Yüksek Öğretim Planlama Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasında Anayasa Mahkemesine havale - havalenin koşulları - etkenlik unsuru - bir YİM davasında davanın ön koşullarına ilişkin itirazlar incelenmeden etkenlik konusunun incelenemeyeceği - havalenin reddiKKTC Anayasası - Md.1 8 148 - 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası - Md. 14(1)(3) 41(1)(2)(3)(5)(6) 42 43

İndir

29.12.2021

A/M
Numara:4/2020
D. No:7/2021

Abdurrahman Şeref ile KKTC Barolar Birliği ve diğeri arasındaSuç ve cezada kanunilik ilkesi - suç ve cezanın kanunda öngörülmesi unsurlarının ise tüzükte belirtilmesinin Anayasaya aykırı olmaması - suç ve cezayı düzenleyen mevzuatın ulaşılabilir ve öngörülebilir olması - yapılan meslek ile mülkiyet hakkı ve özel hayatın gizliliği hakkının ilişkisiKKTC Anayasası - Md. 18(1) 19 36 148 - Fasıl 2 Avukatlar Yasası Md.17(1) - 1981 Avukatlar (İcrai Meslek ve Etiket) Tüzüğü - Md. 3 4

İndir

24.06.2021

A/M
Numara:2/2020
D. No:6/2021

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğerleri arasındaAnayasaya havale - yedi emin (trustee) kurumu - yabancıların mülk edinmesine ilişkin mevzuatın Anayasaya aykırılığı iddiası - ilgili yasa maddelerinin Anayasaya aykırı bulunmamasıKKTC Anayasası - Md.1 11 13 36 148 - 52/2008 Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası - Md.8 9 - 6/1969 Olağanüstü Durum Süresince Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Önleyen Yasa-Md. 3 7

İndir

24.06.2021

A/M
Numara:7/2021
D. No:5/2021

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı arasındaYürütmeyi durdurma emri talebi - Anayasa Mahkemesinde yürütmeyi durdurma emri verilmesinin koşulları - hayat pahalılığı ödeneğinin yasa gücünde kararname ile durdurulmasıKKTC Anayasası - Md. 1 3(4) 4 5 7 8 10 11 36 52 78 92 112 121 - 25/1985 Öğretmenler Yasası - Md. 53

İndir

17.06.2021

A/M
Numara:16/2020
D. No:4/2021

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile KKTC Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasında İptal davası - İptal davası - davacının iptal davası açma ehliyeti - Anayasa Mahkemesinde davalı sıfatı - açılan iptal davası yasanın iptaline ilişkinse cumhuriyet meclisinin tüzüğe ilişkinse bakanlar kurulunun davada davalı olarak gösterilmesi gerektiği - eşitlik ilkesi - Anayasa mahkemesinde dava açılarak kuralın genişletilmesinin istenemeyeceğiKKTC Anayasası - Md. 1 7 8 65 110(3) 147 - Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası - 39/2012 Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yasası - Md. 3 5 - 1954 Elektrik İnkişaf Nizamnamesi - Md. 5(8)(A) (8)(B) 9

İndir

15.04.2021

A/M
Numara:2/2018
D. No:3/2021

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hizmet Sendikası(Hizmet-Sen) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi arasındaİptal davası - sendikanın dava açma ehliyeti - hukuk devleti ilkesi ve hukuki güvenlik kavramı - laiklik ilkesi - din eğitimi faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetiminde yürütülmesi gerektiğiKKTC Anayasası- Md. 1 4 8 23 59 121(3) 131 133 147 - 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi(Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları)Yasası - 29/1993 Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası - Md. 2 4 5 16(3) 17

İndir

01.04.2021

A/M
Numara:10/2018
D. No:2/2021

Zehra Yüksel ve diğerleri ile Güner Göktuğ arasındaAnayasaya havale - Anayasanın 131. maddesinin yorumu - Fasıl 337nin Anayasa md.131 e aykırı olup olmadığı - Temel Evkaf Kurallarının (Ahkamül Evkaf) Anayasal norm statüsünde olmayıp Fasıl 337 dahil yürürlükte bulunan mevzuata eşit olduğu - Temel Evkaf Kurallarının (Ahkamül Evkaf) vakıf ve vakıf malları konusunda uygulanacak konuları içeren hukuki kaynak olduğuKKTC Anayasası - Md. 1 42 131 148 149 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 38 - Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası - Md. 10 34 55 - 73/1991 Vakıflar ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası -

İndir

11.01.2021

A/M
Numara:20/2018
D. No:1/2021

Ulusal Birlik Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ve diğeri arasındaMeclis kararının iptali istemi - yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin cumhuriyet meclisi kararının iptali istemi - yasama dokunulmazlığının kaldırılabilmesi için gerekli koşullar - isnadın ciddi olması ve dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlı olmaması koşullarının değerlendirilmesi - davanın reddiKKTC Anayasası - Md. 1 84 85 147 - Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü - Md. 128 129 130 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 105 - 63/2006 Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası - Md. 9 23 25 - Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü - Md. 2 8 11 13

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon