Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.06.2019

A/M
Numara:4/2017
D. No:2/2019

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında.Tebliğ düzenleyici işleminin niteliği - tebliğ ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılıp açılamayacağıKKTC Anayasası - Md. 1 3(4)4 7 8 10 11 17 49 52 121 122 147 - 41/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası - Md. 51 (1)(A)- Merkez Bankası İdare Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği

İndir

11.12.2018

A/M
Numara:5/2017
D. No:5/2018

Hülya Özbeşer ve diğerleri ile Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ve diğerleri arasındaAnayasa havale - mülkiyet hakkı - mülkiyet hakkının tarihi eserlerle ilgili olarak kısıtlanmasıKKTC Anayasası - Md. 36 39 148 - 60/1994 Eski Eserler Yasası- Md. 7 8 9 18

İndir

14.05.2018

A/M
Numara:7-8/2017
D. No:3/2018

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile KKTC Meclisi arasındaGörüş istemi - Geçici Personel Yasası- Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasası- eşitlik - kamu görevine girme hakkıKKTC Anayasası - Md. 1 8 72 120 121 - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.6 62 - Uluslararası Çalışma Örgütü (İL0)nün İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında III Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md.1 2

İndir

20.04.2018

A/M
Numara:6/2017
D. No:2/2018

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile KKTC Meclisi arasındaGörüş istemi - Kamu Sağlık Çalışanları(Değişiklik) Yasası - Mutlak eşitlik nispi eşitlik kavramıKKTC Anayasası- Md. 146

İndir

28.12.2017

A/M
Numara:4/2016
D. No:12/2017

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü ile Water Show Ltd. arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırlık - Hukuk devleti - Hukukun üstünlüğü ilkesi - Eşitlik ilkesi34/1993 İhtiyat Sandığı Yasası - Md. 32 KKTC Anayasası - Md. 1 8 48.

İndir

13.11.2017

A/M
Numara:2/2017
D. No:11/2017

Kuzey Kıbrıs Türk Cumuriyeti Cumhurbaşkanı adına KKTC Başsavcısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaGörüş istemi - Eşitlik ilkesi - Döner sermaye - Hukuk devleti - Yasama yetkisi - Kamu görevlilerinin atanması görev ve yetkileri, ve ödeneğinin yasa ile düzenlenmesiSağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası - Md.11 KKTC Anayasası - Md.1 8

İndir

14.08.2017

A/M
Numara:19/2012
D. No:10/2017

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası ile Bakanlar Kurulu arasındaKamu görevlilerinin nakli - Yasama organının işlem yapma yetkisinin devredilebilmesi - Anayasada açık ve seçik bir düzen bulunması halinde genel kurallara başvurulması391/12 Öğretmenlerin Yer Değitirmeleri Tüzüğü - Md. 2 11 142023 KKTC Anayasası - Md.1853121123

İndir

29.06.2017

A/M
Numara:14/2015
D. No:9/2017

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Mustafa Kansay ve diğerleri arasındaKazanılmış hak - Kazanılmış haktan bahsedebilmek için bir hükmün icra edilmesi gerekir - Anayasaya aykırılık incelenirken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kurallarının dikkate alınması gereği - Mülkiyet hakkı - Mülkiyet hakkının kapsamı - Mülkiyet hakkının yasa ile sınırlandırılabilmesi - Adil denge - Orantılılık - Hukuki kesinlik - Yasallık29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanan Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - Md.23456 6A KKTC Anayasası - Md. 36 41(1)(C) 41(2) 63

İndir

01.06.2017

A/M
Numara:2/2016
D. No:8/2017

Özgü Özyiğit ve Ahmet Said Sayın ile Çağın Ltd. ve Çatalköy Belediyesi arasındaKıyıların korunması - Mülkiyet hakkı - "Mülkiyet hakkına tecavüz" ibaresinin yorumuKKTC Anayasası - Md. 38(4) 159

İndir

30.05.2017

A/M
Numara:7,8,9,10/2015
D. No:7/2017

KKTC Başsavcısı ile Cemal Metin Bulutoğulları arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - Yerel yönetim üzerinde idari vesayet - Daha önceden verilen Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı.45/2011 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası - Md. 2458(7)21(1) KKTC Anayasası - Md.13712119

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon