Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.02.2019

A/M
Numara:12/2016
D. No:1/2019

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi arasında.Eşitlik ilkesi - mutlak eşitlik nispi eşitlik ayrımı - eşitsizliğin haklı nedene dayanması meselesiKKTC Anayasası - Md. 1 3(4) 4 7 8 10 11 17 49 52 - 18/1978 Sayıştay Yasası - Md.39(4)

İndir

28.12.2017

A/M
Numara:4/2016
D. No:12/2017

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü ile Water Show Ltd. arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırlık - Hukuk devleti - Hukukun üstünlüğü ilkesi - Eşitlik ilkesi34/1993 İhtiyat Sandığı Yasası - Md. 32 KKTC Anayasası - Md. 1 8 48.

İndir

01.06.2017

A/M
Numara:2/2016
D. No:8/2017

Özgü Özyiğit ve Ahmet Said Sayın ile Çağın Ltd. ve Çatalköy Belediyesi arasındaKıyıların korunması - Mülkiyet hakkı - "Mülkiyet hakkına tecavüz" ibaresinin yorumuKKTC Anayasası - Md. 38(4) 159

İndir

10.11.2016

A/M
Numara:18/2015
D. No:6/2016

Birleşik Kıbrıs Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaİptal davası açma hakkı - Siyasi partilerin kuruluş olarak değerlendirilmemesi - Sadece Mecliste temsil edilen Siyasi Partilerin iptal davası açma ehliyetine sahip olması.KKTC Anayasası - Md.147

İndir

29.09.2016

A/M
Numara:13/2016
D. No:5/2016

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasındaYasa gücünde kararname - Yürütmenin durdurulması - Kayıtarı İptal Edilen Araçlar İle Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğünün durdurulması - Yürütmeyi durdurma.KKTC Anayasası - Md. 78112

İndir

05.08.2016

A/M
Numara:11/2016
D. No:4/2016

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile KKTC Meclisi arasındaGörüş istemi - Cumhurbaşkanı tarafından TC ile KKTC arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasasının Anayasaya aykırı olup olmadığı hususunda görüş istemi - Uluslararası anlaşma - Uluslararası anlaşmanın hangi hallede usulüne uygun olarak yürürlüğe girdiği - Usulüne uygun olarak yürürlüğe girmeyen Onay Yasasının Anayasa Mahkemesinin denetimie tabi olması .KKTC Anayasası - Md.146

İndir

07.04.2016

A/M
Numara:15/2015
D. No:3/2016

KKTC Başsavcısı ile Çetin Bağcıer arasındaAnayasaya havale - Fasıl 96 Yollar ve Binlar Yasasının 10(1) ve 20. maddelerinin Anayasanın 1, 8 ve 36. maddelerine aykırı oduğu iddiası - Hukukun üstünlüğü ilkesi - Cezaların kişiselliği - Etkenlik konusu - Sanık hakları - Havalenin zamansız (Prematüre) yapılması - Havale prematüre yapıldığı için iddiaların içeriği incelenmeden havalenin iptal edilmesi.Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası - Md 10(1) ve 20 KKTC Anayasası - Md. 18 ve 36.

İndir

18.03.2016

A/M
Numara:2/2008
D. No:2/2016

KKTC Barolar Birliği ve diğeri ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasının 2. maddesinde yer alan "Suç Geliri" ve "Şüpheli İşlemé tefsirinin, 6 maddede yer alan "avukatlar ve/veya avukatlık büroları" söz dizisinin,Yasanın 4,7,8,9,10,11,12,13,14, ve 21. maddelerinin Anayasaasının 1, 17, 18, 19 ve 129. maddelerine aykırılık iddiası - Anayasa Mahkemesinin ilgili yasanın ilgili maddelerinin Anayasanın ilgili maddelerine aykırı olmadığına oy birliğiyle karar vermesi.4/2008 Suç gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası - Md. 2678910

İndir

11.02.2016

A/M
Numara:15/2014
D. No:1/2016

Muharrem Göç ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü arasındaAnayasaya havele - Anayasaya aykırılık - 51/84 sayılı Polis Örgütü Yasasının 2, 73(2)(D), 73(6) ve 73(8) maddelerinin Anayasanın 7 ve 160. maddelerine aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesine havale istemi - İlgili maddelerin Anayasaya aykırı bulunmaması.51/84 Polis Örgütü Yasası - Md. 2 73(2)(D) 73(6) 73(8) KKTC Anayasası - Md. 7 160.

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon