Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
31.03.2017

A/M
Numara:29/2014
D. No:4/2017

Universal Bank Ltd. ile Feride Akbulak Saruhan arasındaAnayasaya Ayırılık - Etkenlik şartı - Anaysa Mahkemesi etkenlik şartının mevcut olmadığı sonucuna varırsa Anayasaya aykırılık hususunda bir inceleme yapamayacağı - Eşitlik ilkesi - Eşitlik ilkesinin tanımı - Yasa önünde eşit olma kavramının, aritmetik bir eşitlik anlamına gelmemesi - Eşitlik ilkesinin keyfi ayırımlara karşı bir güvence sağlaması gereği - Sosyal hukuk devleti - Kamu yararı.34/93 İhtiyat Sandığı Yasası - Md. 8(9). KKTC Anayasası - Md. 1.8.

İndir

31.03.2017

A/M
Numara:26/2014
D. No:3/2017

Mehmet Paralik ile Cemile Paralik n/d Cemile Özdeğirmenci arasındaAnayasaya aykırılık - 1/98 sayılı Aile Yasasının 26 maddesinin Anayasanın bazı maddelerine aykırı olup olmadığı - Etkenlik bulgusunun Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden ele alınabilmesi1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 26

İndir

02.02.2017

A/M
Numara:30/2014
D. No:1/2017

Wakeham Estates Ltd. ile Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu arasındaAnayasaya aykırılık - Yasal düzenleme yapılmadan özel mülkün eski eser kapsamına alınmasının Anayasaya aykırı olması - Koruma amaçlı yapılan önleyici ve tedbir nitelikli düzenlemeler - Ölçülülük ilkesi - Gereksinim ile bulunan çare arasında makul, kabul edilebilir ölçü aşılmadıkça sınırlama Anayasaya aykırı değildir.60/94 Eski Eserler Yasası - Md.789 KKTC Anayasası - Md.39

İndir

11.02.2016

A/M
Numara:15/2014
D. No:1/2016

Muharrem Göç ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü arasındaAnayasaya havele - Anayasaya aykırılık - 51/84 sayılı Polis Örgütü Yasasının 2, 73(2)(D), 73(6) ve 73(8) maddelerinin Anayasanın 7 ve 160. maddelerine aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesine havale istemi - İlgili maddelerin Anayasaya aykırı bulunmaması.51/84 Polis Örgütü Yasası - Md. 2 73(2)(D) 73(6) 73(8) KKTC Anayasası - Md. 7 160.

İndir

25.06.2015

A/M
Numara:6/2014
D. No:5/2015

Seyhan Egemen ile Hanife Mine Egemen n/d Hanife Mine Küçükabak arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - 1/98 sayılı Aile Yasasının 24(8) madesinin, Anayasanın 1, 7, 17 ve 35 maddelerine aykırı olup olmadığı tartışması - İlgili yasanın 24/8) maddesinin Anayasanın 17 ve 35. maddelerine aykır olmadığına oy birliği ile ve ilgili yasa maddesinin Anayasanın 1. maddesine aykırı olduğuna oy çokluğu ile karar verilmesi - Madde 24(8) Eşler sürekli 3 yıl süre ile ayrı olarak yaşamışlarsa eşlerden herhangi birinin boşanma davası açabilmesi - Tazminat - Kabahatli tarafın kabahatsiz tarafa tazminar ödemesi.1/98 Aile Yasası - Md.24(8)

İndir

25.06.2015

A/M
Numara:23/2014
D. No:4/2015

KKTC Başsavcısı ile Ramazan Aslan arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - 20/2014 sayılı yasa ile değiştirilen Fasıl 154 Ceza Yasasının 153 ve 154 maddelerinin Anayasanın 1, 17, 18 ve 136 maddelerine aykırı olup olmadığı tartışması - İlgili yasa maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmesi - Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi - Yasaların kamu yararına dayanması ilkesiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 153 154.

İndir

20.03.2014

A/M
Numara:1/2011
D. No:2/2014

Partner İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd. ve diğeri ile Sercem Homes Ltd. arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - 19/63 sayılı Pul Yasasının 35 ve 36. maddelerinin, Anayasanın 1 ve 17(4) maddelerine aykırı olduğu iddiasıyşa Anayasaya havale - İlgili Yasa maddelerinin, Anayasanın ilgili maddelerine aykırı olmadığına karar verilmesi. Pullanmamış sözlşemelerin Mahkeme tarafından delil olarak kabul edilmemesi.19/63 Pul Yasası - Md. 35 36.

İndir

13.03.2014

A/M
Numara:18/2013
D. No:1/2014

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasa aykırılık - Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların yapılandırılması Yasasının 2, 3, 4,5,6 ve 8. maddelerinin, Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu iddiası ile Anayasanın 147. maddesi gereğince iptali istemi - Yürütmenin durdurulmasıKKTC Anayasası - Md. 147

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon