Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.06.2015

A/M
Numara:8/2013
D. No:3/2015

Mustafa Alibaba ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - 51/84 sayılı Polis Örgütü Yasasının 12(1), 12(2), 71(2) ve 71(2)(B) maddelerinin Anayasanın 1, 6, 7, 121(2), 121(4), 136(1) ve 136(2) maddlerine aykırı olup olmadığı - İlgili Yasa maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığına kaar verilmesi - Hukuk devleti - Adil yargılama hakkı51/84 Polis Örgütü Yasası - Md. 12(1) 12(2) 71(2) 71(2)(B)

İndir

23.02.2015

A/M
Numara:18/2013
D. No:2/2015

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ile KKTC Cuhuriyet Meclisi arasındaİptal davası - Anayasaya aykırılık - 29/2013 sayılı Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasasının 2. maddesinde yer alan "borç ilişkisi", "yasal faiz" ve yasal takip" tefsirlerine ilişkin kuralların ve Yasanın 3,4,5,6 ve 8 maddelerinin Anayasanın Başlangıç kısmı ile bazı maddelerine aykırı olduğu gerkçesiyl açılan iptal davası - Anayasa Mahkemesinin 29/2013 saylı Yasanın ilgili maddelerinin anayasanın ilgili madddelerine aykırı olmadığına oy çokluğu ile karar vermesi.29/2013 sayılı yasa - Md.34568 KKTC Anayasası - Md. 13(4)47810111746 136

İndir

19.02.2015

A/M
Numara:11/2013
D. No:1/2015

Ertaç Sivri ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü ve diğeri arasındaAnayasaya aykırılık - Cezaevleri (Cezaevi Hizmeti) (Değ) Tüzüğünün 2(3) maddesinin Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu iddiası ile YİMin anayasaya havale ettmesi - Etkenlik şatı - Havalesi istenen tüzük maddesinin meselenin karara bağlanmasında etken olması gereği - Ultra vires - Bir tüzük ultra vires kabul edildiği takdirde, o tüzüğün Anayasaya uygunluğunun incelenmesine gerek olmadığı.404/11 sayılı Cezaevleri (Cezaevi Hizmeti) (Değ) Tüzüğü - Madde 2(3) KKTC Anayasası - Madde 1 7 8 121 122

İndir

13.03.2014

A/M
Numara:18/2013
D. No:1/2014

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasa aykırılık - Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların yapılandırılması Yasasının 2, 3, 4,5,6 ve 8. maddelerinin, Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu iddiası ile Anayasanın 147. maddesi gereğince iptali istemi - Yürütmenin durdurulmasıKKTC Anayasası - Md. 147

İndir

26.12.2013

A/M
Numara:28/2012
D. No:4/2013

Erkan Bahçeci ile Serdarlı Belediyesi arasındaAnayasaya havale - Davanın karar bağlanmasında etken olduğu gerekçesi ile 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasasının Geçici 2 ve 3. maddelerinin Anayasanın 119 ve 121. maddelerine aykırı olup olmadıklarının karara bağlanması için Anayasa Mahkemesine havale edilmesi - Anayasa Mahkemesinin ilgili yasa maddelerinin Anayasanın 119 ve 121. maddelerine aykırı olmadığına karar vermesi.65/2007 Belediye Personel Yasası - Md Geçici 2 ve 3 KKTC Anayasası - Madde 119 ve 121

İndir

24.10.2013

A/M
Numara:5/2012
D. No:3/2013

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - İptal Davası 2/2012 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasasının 2, 3, 11, 12, 13 ve 27. maddelerinin Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu iddiası ile iptal davası açılması - Anayasa Mahkemesi ilgili yasa maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermesi. Anayasanın 147. maddesi- Sendikanın yasa kuralının iptali için Anayasa Mahkemesinde dava açmaya yetkili olmadığı. Eşitlik ilkesi - Kazanılmış hak.2/2012 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası - Md. 23111213 ve 27

İndir

10.10.2013

A/M
Numara:13/2011
D. No:2/2013

KKTC Başsavcısı ile Murat Kanatlı arasındaAnayasaya aykırılık - 17/80 sayılı Seferberlik Yasasının bazı maddelerinin Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu iddiası - Seferberlik Yasasının ilgili maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmesi - Anayasanın askerliği bir görev ve hak olarak sayması. Vicdani ret - Kişinin ahlaki, dini ve diğer inançları nedeniyle askeri hizmet ifa etmeyi reddetmesi - Sanığın vicdani ret hakkını kullanarak seferberlik görevini yapmak istememesi. 17/80 Seferberlik Yasası - Md. 2 KKTC Anayasası - Md. 74.

İndir

27.06.2013

A/M
Numara:8/2010
D. No:1/2013

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - 37/2010 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları (Değşiklik) Yasası ile değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının 21(2) maddesinin Anayasanın 1, 8 ve 55nci maddelerine aykırı olup olmadığı tartışması - Anayasa Mahkemesinin ilgili yasa maddelerinin Anayasanın ilgili maddelerine aykırı olmadığına karar vermesi.37/2010 Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası - Md 21(2)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon