Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.08.2017

A/M
Numara:19/2012
D. No:10/2017

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası ile Bakanlar Kurulu arasındaKamu görevlilerinin nakli - Yasama organının işlem yapma yetkisinin devredilebilmesi - Anayasada açık ve seçik bir düzen bulunması halinde genel kurallara başvurulması391/12 Öğretmenlerin Yer Değitirmeleri Tüzüğü - Md. 2 11 142023 KKTC Anayasası - Md.1853121123

İndir

20.04.2017

A/M
Numara:3,10/2012
D. No:6/2017

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL - SEN) ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaİptal davası - 4/2012 sayılı İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasasının Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davası - Yasa ile verilen hakların yasa ile geri alınabilmesi - Kazanılmış hak - Temel hakların sınırlanması - Temel hakların özüne dokunulmaması - Toplu iş sözleşmeleri.KKTC Anayasası - Md.147

İndir

07.09.2015

A/M
Numara:1/2012
D. No:6/2015

Tekjen Construction Ltd. ile Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. arasındaAnayasaya aykırılık - Anayasaya havale - 38/07 sayılı Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasasının bazı maddelerinin Anayasanın 1, 46 ve 129. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasaya havale talebi - Etkenlik konusu - Davalının Davacıya talimat verip vermediğ konusunda bulgu olmaması - Hukukun üstünlüğü - Sözleşme yapma hakkı - Havalenin zamansız (Prematüre) yapıldığı nedeniyle havalenin reddi.38/07 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası - Md. 2 13 14 15

İndir

26.12.2013

A/M
Numara:28/2012
D. No:4/2013

Erkan Bahçeci ile Serdarlı Belediyesi arasındaAnayasaya havale - Davanın karar bağlanmasında etken olduğu gerekçesi ile 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasasının Geçici 2 ve 3. maddelerinin Anayasanın 119 ve 121. maddelerine aykırı olup olmadıklarının karara bağlanması için Anayasa Mahkemesine havale edilmesi - Anayasa Mahkemesinin ilgili yasa maddelerinin Anayasanın 119 ve 121. maddelerine aykırı olmadığına karar vermesi.65/2007 Belediye Personel Yasası - Md Geçici 2 ve 3 KKTC Anayasası - Madde 119 ve 121

İndir

24.10.2013

A/M
Numara:5/2012
D. No:3/2013

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - İptal Davası 2/2012 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasasının 2, 3, 11, 12, 13 ve 27. maddelerinin Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu iddiası ile iptal davası açılması - Anayasa Mahkemesi ilgili yasa maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermesi. Anayasanın 147. maddesi- Sendikanın yasa kuralının iptali için Anayasa Mahkemesinde dava açmaya yetkili olmadığı. Eşitlik ilkesi - Kazanılmış hak.2/2012 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası - Md. 23111213 ve 27

İndir

27.12.2012

A/M
Numara:17/2012
D. No:4/2012

KKTC Cumhurbaşkanı ile KKTC Meclisi arasındaGörüş bildirisi - Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetki) (Değişiklik No.2) Yasasının 34(7). maddesinin Anayasanın 160 maddesine, 68(2)(b) maddesinin Anayasanın 4 ve 188. maddelerine, 107(1)(2) maddesinin Anayasanın 17. maddesine aykırı olup olmadığı hakkında görüş istemi - Anayasa Mahkemesi, ilgili yasanın 34(7) maddsinin Anayasanın 160 maddesine aykırı olduğu, 68(2)(B) maddesi ile 107(1)(2) maddelerinin Anayasanın 4 ve 188 ve 17. maddelerine aykırı olmadığı görüşüne vardı.KKTC Anayasası - Madde 146

İndir

06.11.2012

A/M
Numara:12-13-14-15-16/2012
D. No:3/2012

Kıbrıs Türk İşçi Sendikası Federasyonu ve diğerleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - 24/2012 sayılı Özeleştirme Yasasının bazı maddelerinin, alternatif olarak da yasanın bütününün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptali istemi - Anayasa Mahkemesinin oy çokluğuyla Özelleştirme Yasasının Anayasaya aykırı olmadığına karar vermesi.-

İndir

06.08.2012

A/M
Numara:20-21/2012
D. No:2/2012

Cuumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi ile 1-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 2-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyei Bakanlar Kurulu vas Başsavcılık arasındaAnayasaya aykırılık - 3/2012 sayılı L/şa Türk Belediyesi Başkan ve L/şa Türk Belediyesi Meclis Üyelerinin 90 Gün Süre ile Zorunlu İzne Çıkarılmaları Hakkındaki Yasa Gücünde Kararnamenin Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu iddiası - Yürütmenin durdurulması Anayasa Mahkemesi, Yasa Gücünde Kararnamenin Anayasanın 112ci maddesine aykırı olduğunu kararına varması ve Kararnamenin yürürlüğünün davalar sonuçlanıncaya dek durdurulmasına karar vermesi.KKTC Anayasası - Madde 1 3 4 5 7 10 68 69 112 ve 119.

İndir

28.06.2012

A/M
Numara:12,13,14/2012
D. No:1/2012

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası ve Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - Özelleştirme Yasasının(24/2012) Anayasaya aykırı olduğu iddiası - yürütmenin durdurulması - Yürürlüğü durdurma istemi - Anayasa Mahkemesi, özelleştirmenin bir süreci ve zamanı gerektirdiğini, bu süre içerisinde davanın esasının dinlenip aykırılık iddialarının karar bağlanıp, davaların sonuçlanabileceğini göz önünde bulundurarak, acil bir durumun olmadığını belirterek yürürlüğün durdurılması istemini reddetti.KKTC Anayasası Madde 147

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon