Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.06.2018

A/M
Numara:6/2011
D. No:4/2018

Toplumcu Demokrasi Partisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında.Anayasa md. 147 - 51/1984 sayılı Yasanın bazı maddelerinin Anayasaya aykırılığı.KKTC Anayasası- Md. Başlangıç Kısmı 1 3 4 5 6 7 8 17 18 18(3) 20 24 33 35 49 49(1) 53 118 121 121(4)(5) 136(2) 139 160

İndir

20.03.2014

A/M
Numara:1/2011
D. No:2/2014

Partner İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd. ve diğeri ile Sercem Homes Ltd. arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - 19/63 sayılı Pul Yasasının 35 ve 36. maddelerinin, Anayasanın 1 ve 17(4) maddelerine aykırı olduğu iddiasıyşa Anayasaya havale - İlgili Yasa maddelerinin, Anayasanın ilgili maddelerine aykırı olmadığına karar verilmesi. Pullanmamış sözlşemelerin Mahkeme tarafından delil olarak kabul edilmemesi.19/63 Pul Yasası - Md. 35 36.

İndir

10.10.2013

A/M
Numara:13/2011
D. No:2/2013

KKTC Başsavcısı ile Murat Kanatlı arasındaAnayasaya aykırılık - 17/80 sayılı Seferberlik Yasasının bazı maddelerinin Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu iddiası - Seferberlik Yasasının ilgili maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmesi - Anayasanın askerliği bir görev ve hak olarak sayması. Vicdani ret - Kişinin ahlaki, dini ve diğer inançları nedeniyle askeri hizmet ifa etmeyi reddetmesi - Sanığın vicdani ret hakkını kullanarak seferberlik görevini yapmak istememesi. 17/80 Seferberlik Yasası - Md. 2 KKTC Anayasası - Md. 74.

İndir

22.12.2011

A/M
Numara:3/2010
D. No:6/2011

Med.Vet.Nazım Akçaba ile KKTFD Cumhurbaşkanı vasıtasıyle KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasındaAnayasaya aykırılık - 53/1977 sayılı Üst Kademe Yöneticileri Yasasının 3(4) ve 4(1) maddeleri ile 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının 51(2)(c) maddesinin Anayasanın bazı maddelerine aykırı oldukları iddiası.53/1977 Üst Kademe Yöneticileri Yasası madde 3(4)4(1) 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası madde 51(2)(c)

İndir

27.10.2011

A/M
Numara:20/2009
D. No:5/2011

Halil Okur ile KKTC Merkez Bankası arasındaAnayasaya aykırılık - 39/2001 sayılı Bankalar Yasası’nın 17. maddesinin “fiil ve eylemleri sonucu bankanın bu Yasanın 37. maddesi kapsamına alınmasına neden olanlar hiçbir bankada yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı veya birinci derecede imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar” kısmının Anayasanın 1, 14(1), 48 ve 49. maddelerine aykırı olduğu iddiası.39/2001 sayılı Bankalar Yasası Madde 17. KKTC Anayasası Madde 1 14(21) 48 ve 49.

İndir

20.10.2011

A/M
Numara:9/2009
D. No:4/2011

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasasının bazı maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu iddiası - Yasanın 10(4) ve 22(3) maddelerinin Anayasanın 75(2) ve(3) maddesine, 12(2) maddesinin sonunda yer alan "... ve bu teminat iade edilmez" söz dizisinin Anayasanın 1. maddesine aykırı olduklarına ve iptal edilmelerine karar verildi - Anayasaya aykırılığı ileri sürülen diğer maddelerin Anayasaya aykırı olmadıklarına karar verildi.31/2009 Şans Oyunları Yasası madde 10(4) 12(2) 13(2) 15(1)(2)(3)(4)22(3)3738(2)(3)(4)(6)(8) KKTC Anayasası Madde 1 37 17 18(3) 19 22 46 75(2)(3)

İndir

06.09.2011

A/M
Numara:21/2009
D. No:3/2011

Fuat Erbulut ile İçişleri Bakanlığı arasındaAnayasaya aykırılık55/1989 İmar Yasası madde 11(4)

İndir

17.02.2011

A/M
Numara:2,4,5,8/2009
D. No:2/2011

Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve diğerleri ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - 6/2009 saylı Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının 43 ve 102(1)(2) maddelerinin Anayasanın 1 ve 8. maddelerine aykırı olduğu iddiası.6/2009 Kamu Sağlık Çalışanları Yasası madde 43 102.

İndir

13.01.2011

A/M
Numara:4-7/2010
D. No:1/2011

Kıbrıs Emekliler Cemiyeti ve diğerleri ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - Emeklilik maaşlarından vergi kesilmesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiası39/2010 Gelir Vergisi Değişiklik No. 2 Yasası - Madde 2 ve 3(1) 40/2010 Emeklilik Değişiklik Yasası - Madde 2 KKTC Anayasası - Madde 160

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon