Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.10.2011

A/M
Numara:20/2009
D. No:5/2011

Halil Okur ile KKTC Merkez Bankası arasındaAnayasaya aykırılık - 39/2001 sayılı Bankalar Yasası’nın 17. maddesinin “fiil ve eylemleri sonucu bankanın bu Yasanın 37. maddesi kapsamına alınmasına neden olanlar hiçbir bankada yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı veya birinci derecede imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar” kısmının Anayasanın 1, 14(1), 48 ve 49. maddelerine aykırı olduğu iddiası.39/2001 sayılı Bankalar Yasası Madde 17. KKTC Anayasası Madde 1 14(21) 48 ve 49.

İndir

20.10.2011

A/M
Numara:9/2009
D. No:4/2011

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasasının bazı maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu iddiası - Yasanın 10(4) ve 22(3) maddelerinin Anayasanın 75(2) ve(3) maddesine, 12(2) maddesinin sonunda yer alan "... ve bu teminat iade edilmez" söz dizisinin Anayasanın 1. maddesine aykırı olduklarına ve iptal edilmelerine karar verildi - Anayasaya aykırılığı ileri sürülen diğer maddelerin Anayasaya aykırı olmadıklarına karar verildi.31/2009 Şans Oyunları Yasası madde 10(4) 12(2) 13(2) 15(1)(2)(3)(4)22(3)3738(2)(3)(4)(6)(8) KKTC Anayasası Madde 1 37 17 18(3) 19 22 46 75(2)(3)

İndir

06.09.2011

A/M
Numara:21/2009
D. No:3/2011

Fuat Erbulut ile İçişleri Bakanlığı arasındaAnayasaya aykırılık55/1989 İmar Yasası madde 11(4)

İndir

17.02.2011

A/M
Numara:2,4,5,8/2009
D. No:2/2011

Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve diğerleri ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - 6/2009 saylı Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının 43 ve 102(1)(2) maddelerinin Anayasanın 1 ve 8. maddelerine aykırı olduğu iddiası.6/2009 Kamu Sağlık Çalışanları Yasası madde 43 102.

İndir

22.04.2010

A/M
Numara:25/2009
D. No:1/2010

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile KKTC Meclisi arasındaGörüş İstemi - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın 146’ncı maddesi altında “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş -Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın Anayasaya aykırı olup olmadığı hususunda görüş istemi.KKTC Anayassı Md. 146

İndir

24.12.2009

A/M
Numara:19/2009
D. No:4/2009

Başsavcılık ile Kerem Yavuz arasındaAğır Ceza Mahkemesine havale - İlk soruşturmaFasıl 155 Ceza Usulü Yasası madde 106A

İndir

22.10.2009

A/M
Numara:15/2009
D. No:3/2009

KKTC Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adına Başsavcılık ile KKTC Cumhuriyet MeclisiGörüş istemi - Anayasaya aykırılıkBaşbakanlık Denetlem Kurulu (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası

İndir

18.06.2009

A/M
Numara:7/2008
D. No:2/2009

Cahit Cihan ve diğerleri ile KKTC Sağlık ve Çevre Bakanlığı arasındaEşitlik ilkesi - Dava açma hakkı - Anayasaya aykırılıkFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası madde 58(1)(d)

İndir

19.03.2009

A/M
Numara:11/2007
D. No:1/2009

Başsavcılık ile Buğra Ulutaş arasındaAnayasaya aykırılık -29/89 sayılı Poliçeler (Değişiklik) Yasası ile değiştirilen Fasıl 262 Poliçeler Yasasının 75(4), 74 B(1) ve 75(1) maddelerinin Anayasanın 18(3) maddesine aykırı olup olmadığı.Fasıl 262 Poliçeler Yasası (29/89 ile değiştirlen) madde 74(B)(1)75(1)75(4) KKTC Anayasası Madde 18(3)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon