Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
18.03.2016

A/M
Numara:2/2008
D. No:2/2016

KKTC Barolar Birliği ve diğeri ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasının 2. maddesinde yer alan "Suç Geliri" ve "Şüpheli İşlemé tefsirinin, 6 maddede yer alan "avukatlar ve/veya avukatlık büroları" söz dizisinin,Yasanın 4,7,8,9,10,11,12,13,14, ve 21. maddelerinin Anayasaasının 1, 17, 18, 19 ve 129. maddelerine aykırılık iddiası - Anayasa Mahkemesinin ilgili yasanın ilgili maddelerinin Anayasanın ilgili maddelerine aykırı olmadığına oy birliğiyle karar vermesi.4/2008 Suç gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası - Md. 2678910

İndir

18.06.2009

A/M
Numara:7/2008
D. No:2/2009

Cahit Cihan ve diğerleri ile KKTC Sağlık ve Çevre Bakanlığı arasındaEşitlik ilkesi - Dava açma hakkı - Anayasaya aykırılıkFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası madde 58(1)(d)

İndir

25.12.2008

A/M
Numara:9/2008
D. No:4/2008

KKTC Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Meclisi arasındaGörüş istemi - Yetki – Sayıştay Başkanına denetçilerden 3 aday önerme yetkisi tanınması KKTC Anayasası Madde 8 146 Sayıştay (Değişiklik) Yasası 56/2008 Madde 4(geçici) 67

İndir

08.11.2008

A/M
Numara:5/2008
D. No:3/2008

KKTC Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Meclisi arasındaGörüş bildirisi - Eşitlik ilkesiKamu Sağlık Çalışanları Yasası Madde 14 30 44

İndir

28.02.2008

A/M
Numara:10/2007
D. No:2/2008

İstanbul Hava Yolları ve diğeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Dairesi ve diğeri arasındaAnayasya aykırılık - Yetki - Yasama yetkisinin Meclise ait olması - Yasama organı.Hava Alanları ve Limanlar (Ücretleri) Yasası Madde 23422 KKTC Anayasası Madde 14184748497989

İndir

14.02.2008

A/M
Numara:6/2006
D. No:1/2008

Demokrat Parti ile Cumhuriyeti MeclisiCumhuriyet Meclisi İçtüzük DeğişikliğiAnayasanın 1378(1) ve (2) 10 12 70(3) 81(4) maddeleri

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon