Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.05.2005

A/M
Numara:7/2004
D. No:2/2005

Ahmet Şevketoğlu ile Başsavcılık arasında Fasıl 154 Ceza Yasasının 20/2004 Sayılı Yasa ile tadil edilen 210. Maddesinin Anayasaya aykırı olup olmadığıAnayasanın 11.,17/2. ve 18/4. Maddeleri

İndir

16.12.2004

A/M
Numara:9/2003
D. No:5/2004

Lefkoşa Türk Belediyesi vd ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında39/2003 Sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasasının Anayasaya aykırı olup olmadığıAnayasanın 1, 8, 33, 36 ve 119. Maddeleri

İndir

27.08.2004

A/M
Numara:6/2004
D. No:4/2004

KKTC Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı ile KKTC Cumhuriyet Meclisi vd ArasındaMeclise iade edilen 12/2004 Sayılı Yasanın üye tam sayısının salt çoğunluk oyunu almadan geçtiği gerekçesiyle iptali istemi 12/2004 Sayılı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Alacaklarının Tahsilinin Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasası

İndir

21.04.2004

A/M
Numara:3/2004
D. No:3/2004

Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyet MeclisiCumhuriyet Meclisinin hangi kararlarına karşı iptal davası açılabileceği.Anayasanın 145. ve 147. maddeleri, KKTC Meclis İç

İndir

09.04.2004

A/M
Numara:5/2004
D. No:2/2004

Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet MeclisiHalkoylaması Yasasının Anayasaya aykırı olup olmadığıAnayasanın Başlangıç kısmı ve 146'ncı maddesi.....

İndir

22.01.2004

A/M
Numara:2,3/2003
D. No:1/2004

Yeşil Barış Hareketi ile Cumhuriyet MeclisiKurum ve kuruluşların kendi varlıklarını ilgilendiren konularda iptal davası açabilmeleriAnayasanın 147'inci maddesi,19/2003 Alçak Orman Ar

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon