Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.05.2005

A/M
Numara:5/2003
D. No:1/2005

Yenilikçi Atılım Partisi ile Cumhuriyet Meclisi14/2003 Sayılı Veteriner Dairesi (değişiklik) Yasasının Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1.,8.,14/1.,121. ve 147. Maddeleri

İndir

16.12.2004

A/M
Numara:9/2003
D. No:5/2004

Lefkoşa Türk Belediyesi vd ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında39/2003 Sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasasının Anayasaya aykırı olup olmadığıAnayasanın 1, 8, 33, 36 ve 119. Maddeleri

İndir

22.01.2004

A/M
Numara:2,3/2003
D. No:1/2004

Yeşil Barış Hareketi ile Cumhuriyet MeclisiKurum ve kuruluşların kendi varlıklarını ilgilendiren konularda iptal davası açabilmeleriAnayasanın 147'inci maddesi,19/2003 Alçak Orman Ar

İndir

30.10.2003

A/M
Numara:27/2002
D. No:8/2003

TKP ile Cumhuriyet Meclisi15/2002 sayılı Siyasal Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ile tadil edilen 52/87 sayılı Siyasal Kamu Görevlileri Yasasının 12(2)(C) maddesi ile 15/2002 sayılı Yasa ile Esas Yasaya eklenen Geçici 2(1) maddenin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7 ve 8. Maddeleri

İndir

02.10.2003

A/M
Numara:25/2002
D. No:7/2003

KOOP-SEN ile Cumhuriyet Meclisi 23/2002 sayılı Emeklilik (Değişiklik) Yasasının 8. maddesinin değiştirdiği esas Yasanın 28. maddesi ile aynı Yasanın Geçici 1 ve 3. maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8, 48(1), 55, 63 ve 121. Maddeleri

İndir

02.10.2003

A/M
Numara:37/2001
D. No:6/2003

K.T.Kamu Görevlileri Sendikası ile Cumhuruyet Mec41/2001 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasasının 21(2) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 54. Maddesi

İndir

26.06.2003

A/M
Numara:35/2002
D. No:5/2003

Orhan Yücel ile Cumhurbaşkanı 53/83 sayılı Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasasının 6(2)(c) maddesinde yer alan altı çizili söz dizilerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 8. Maddesi

İndir

26.06.2003

A/M
Numara:24/2002
D. No:4/2003

Şener Levent ve diğ. ile Başsavcılık Fasıl 154 Ceza Yasasının 20, 47(b), 48(a) ve 48(e) maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 10, 11, 24(2) ve 26(1)(2) maddeleri

İndir

27.05.2003

A/M
Numara:36/2002
D. No:3/2003

Mustafa Akıncı ile L/şa Türk Belediyesi 15/2002 sayılı Siyasal Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ile değiştirilen 52/87 sayılı Siyasal Kamu Görevlileri Yasasının 12(2)(A)(a) maddesi ile Geçici 2. maddesinin ve 23/2002 sayılı Emeklilik (Değişiklik) Yasası ile değiştirilen 26/77 sayılı Emeklilik Yasasının 28. maddesi ile Geçici 3. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1 ve 8. Maddeleri

İndir

08.05.2003

A/M
Numara:29,30,31/2002
D. No:2/2003

K.T.Emekliler Cemiyeti ile Cumhuriyet Meclisi26/77 sayılı Emeklilik Yasasının 5. maddesinin (4). fıkrasında yer alan “bu fıkra amaçları bakımından” brüt maaş Kamu Görevlileri ile Siyasal Kamu Görevlilerine her ay sonu ödenen maaş tablosunda öngörülen (tahsisatlar hariç olmak üzere) maaşı anlatır söz dizisi Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7 ve 160. Maddeleri

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon