Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
02.10.2003

A/M
Numara:37/2001
D. No:6/2003

K.T.Kamu Görevlileri Sendikası ile Cumhuruyet Mec41/2001 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasasının 21(2) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 54. Maddesi

İndir

04.04.2002

A/M
Numara:11/2001
D. No:1/2002

Başsavcılık ile Ali Bora29/1989 sayılı (Değişiklik) Yasası ile değiştirilen Fasıl 262 Poliçeler Yasasının 74B, 75(1) ve 75(4) maddelerinin AnayasaAnayasanın 1, 8 ve 18(3) maddeleri

İndir

29.12.2001

A/M
Numara:9/2001
D. No:5/2001

Başsavcılık ile Ramadan SaadetoğluKeçilerin müsaderesi – Fasıl 66 Keçiler Yasasının 13. maddesinde yer alan “bu gibi keçi veya oğlak müsadere edilebilir” söz dizisinde herhangi bir sınırlama olmamasının Anayasaya aykırı olduğu iddiasıAnayasanın 1, 6, 7, 10, 11,17 18, 36 ve 41. Mad.

İndir

27.12.2001

A/M
Numara:9/2000
D. No:6/2001

Mehmet S. Uğraşın ile Bakanlar KuruluSayıştay Başkan ve üyesinin atanması – Sayıştayın konumunun bağımsız olması –Kamu görevlilerinin atanmaları – Kamu görevlilerinin bağımsız bir organ olan Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmalarıAnayasanın 120 ve 121. Maddeleri

İndir

22.11.2001

A/M
Numara:8/2001
D. No:4/2001

Cemali Batman ile Yusuf ÇağlarFasıl 149 Akitler Yasasının 78 ve 80. Maddelerinin anayasaya aykırılığı iddiası - Mersum borç senedi – Mersum borç senedinin yargısal bir işlemde konu edilmesi halinde, senedin içeriği tartışılamazAnayasanın 10, 11 ve 17. Maddeleri

İndir

31.10.2001

A/M
Numara:62/2000
D. No:14/2001

Necati Altay ile BaşsavcılıkSahte evrak düzenleme –Ceza takdiriFasıl 154 Md. 20, 331,333,334,336

İndir

18.10.2001

A/M
Numara:6/2001
D. No:3/2001

Nesrin Çavlan ile Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu21/2000 Tasarruf Mevduat Fonu Yasasının 9/4) maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunun kapsamı – Eşitlik ilkesi – Eşitlik, nitelik ve statüde aynı olan kişiler arasında sözkonusu olabilir –Anayasanın 1, 7 ve 8. Maddeleri

İndir

30.07.2001

A/M
Numara:2/2001
D. No:1/2001

Ferruh zruh ve dierleri ile Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ve dieriTasfiye hkmnn uygulanmasn nlemek iin prohibition emri talebi14/2000 KKTC Bankalar Yasas, Md. 37(3)()

İndir

10.05.2001

A/M
Numara:3/2001
D. No:2/2001

Emine Karabulut ile Erbil KarabulutBölüm 148 Haksız Fiiller Yasasının 10(1) maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası -Mahkemeye başvurma hakkı temel haklardan olup hak arama özgürlüğünü ve yasal yargı yolunu kapsar –Anayasanın 14 ve 17. Maddeleri

İndir

12.04.2001

A/M
Numara:1/2001
D. No:1/2001

Başsavcılık ile Avrupa Gazetecilik34/83 Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi... Yasasının 3(2), 5, 6,, 7(1) maddelerinin anayasaya aykırılığı iddiası - Askeri Mahkemenin asker kökenli bir başkan ve iki sivil yargıçtan oluşması – Mahkemelerin bağımsızlığı –Yargıç güvencesi –“Askerlik hizmetlerinin gereği” deyimi –Anayassnın 1,6,7,8, 17(4) 13&(1), 137 155. Mad.

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon