Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
16.06.2000

A/M
Numara:11/1999
D. No:2/2000

Demokrat Parti ile Cumhuriyet Meclisi7/79 Kamu Görevlileri Yasasının Geçici 21. Maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Sözleşmeli personelin istihdamı – Sözleşmeli personelin görevinin asıl ve sürekli olmaması gereği –Anayasanın 1, 8, 72 ve 121. Maddeleri

İndir

27.01.2000

A/M
Numara:12,13/1999
D. No:1/2000

Yeni Lefke Koop. Kredi Şti. ile Ayşe TahsildaroğluBölüm 114 Kooperatifler Yasasının 53(5)(6) maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Hakemlik müessesesi – Hakem kararlarına karşı Mahkemeye başvurulamayacağı –Mahkemeye başvurma hakkı –Anayasanın 1,7,8, 17(1) ve 136(1). Maddeleri

İndir

30.12.1999

A/M
Numara:10/1999
D. No:6/1999

Ali Rıza Görgün ile BaşsavcılıkDeğiştirilmiş şekli ile 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasının 52.maddesinin (2).fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddası - Cezai ve sivil anlamda Mahkemeye saygısızlık suçu –Eşitlik ilkesi –Savunma hakkı – Cezai yargılama –Hukukun üstünlüğü ilkesi –Anayasanın 1,8,17,18,136,142 ve 152. Maddeleri

İndir

30.12.1999

A/M
Numara:8/1999
D. No:5/1999

Starcot Marketing Export Ltd. ile Tunca Bank KKTC Anayasasının 148.maddesinin (1).fıkrasının şart bendi ile ayni maddenin (3).fıkrasının yorumlanması istemi - Anayasa Mahkemesine havale – Anayasa Mahkemesine havale isteminde Mahkemelerin takdir yetkisiAnayasanın 148. Maddesi

İndir

02.12.1999

A/M
Numara:5,6,7/1999
D. No:4/1999

Hilmi Özen ile Bakanlar Kurulu25/99 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik Yasası)nın 3,4 ve 5. Maddelerinin anayasaya aykırılığı iddiası - Yasaların ileriye dönük olarak uygulanması – Kazanılmış hak – Yasa ile verilen hakların yasa ile geri alınabilmesiAnayasanın 1 ve 17. Maddeleri

İndir

30.06.1999

A/M
Numara:1/1999
D. No:3/1999

Mehmet S. Uğraşın ile Cumhuriyet MeclisiDeğiştirilmiş şekliyle 18/78 sayılı Sayıştay Yasasının 6(1) ve 7(1) maddelerinin anayasaya aykırılığı iddiası - Sayıştay başkan ve üyelerinin atanması –Anayasanın 72, 78, 121 ve 152. Maddeleri

İndir

29.04.1999

A/M
Numara:8,9/1998
D. No:2/1999

Neriman F. Karagözlü ile Fahri KaragözlüMal paylaşımı – Evlilik akti – Evlilik akti kendine özgü (sui generis) bir akittir – Kazanılmış hak – Yasa koyucunun takdir yetkisiAnayasanın 1,7,8,10,11,12,14(1),36,46,47.mad.

İndir

29.04.1999

A/M
Numara:8,9/1998
D. No:2/1999

Neriman F. Karagözlü ile Fahri KaragözlüMal paylaşımı – Yeni yasanın mal birliği rejimini içermesi – Evlilik akti – Evlilik akti kendine özgü (sui generis) bir akittir – Kazanılmış hak – Evlilik birliği süresince elde edilen mal varlığına ilişkin hakların kazanılmış hak olarak tanımlanamaması -Yasa koyucunun takdir yetkisi 

İndir

29.04.1999

A/M
Numara:6/1998
D. No:1/1999

Çağ-Sen ile Cumhuriyet MeclisiGeçici personelin istihdamı – Anayasaya aykırılık -Yorum – Yasaların veya kurallarının Anayasaya uygun olarak yorumlanması gereği.Anayasanın 1,3,4,5,7,8,10,49,72....150(1). Mad.

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon