Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.04.1999

A/M
Numara:8,9/1998
D. No:2/1999

Neriman F. Karagözlü ile Fahri KaragözlüMal paylaşımı – Evlilik akti – Evlilik akti kendine özgü (sui generis) bir akittir – Kazanılmış hak – Yasa koyucunun takdir yetkisiAnayasanın 1,7,8,10,11,12,14(1),36,46,47.mad.

İndir

29.04.1999

A/M
Numara:8,9/1998
D. No:2/1999

Neriman F. Karagözlü ile Fahri KaragözlüMal paylaşımı – Yeni yasanın mal birliği rejimini içermesi – Evlilik akti – Evlilik akti kendine özgü (sui generis) bir akittir – Kazanılmış hak – Evlilik birliği süresince elde edilen mal varlığına ilişkin hakların kazanılmış hak olarak tanımlanamaması -Yasa koyucunun takdir yetkisi 

İndir

29.04.1999

A/M
Numara:6/1998
D. No:1/1999

Çağ-Sen ile Cumhuriyet MeclisiGeçici personelin istihdamı – Anayasaya aykırılık -Yorum – Yasaların veya kurallarının Anayasaya uygun olarak yorumlanması gereği.Anayasanın 1,3,4,5,7,8,10,49,72....150(1). Mad.

İndir

26.11.1998

A/M
Numara:5/1998
D. No:4/1998

Fikret Çavuşoğlu ile K.T.H.Yolları Şti.37775 KİT Yasasının 2. Ve 27. Maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Sözleşme yapma hakkı – Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin kamu yararı amacıyla yasayla sınırlandırılması –KİT –Kamu düzeni ve iyiliğini gerçekleştirmekAnaysanın 1, 7, 10 ve 46. Maddeleri

İndir

12.11.1998

A/M
Numara:3/1998
D. No:3/1998

Rehavi Piskobulu ile Girne Belediyesi5/1989 İmar Yasasının 5(3)(5),6,7,8, 11(4),5(b),17,18,19....ve 39. Maddelerinin anayasaya aykırılığı iddiası -Yerinden yönetim ilkesi – Girne Beyaz Bölge Emirnamesi – Yasalar aksi kanıtlanıncaya kadar Anayasaya uygun kabul edilirAnayasanın 119(19(2), 36(1)(2)(3) ve 113. Maddeler

İndir

14.05.1998

A/M
Numara:8/1997
D. No:2/1998

Turhan Beydağlı ile Cumhuriyet MeclisiDeğiştiirmiş şekliyle 45/92 KKTC Kalkınma Bankası Yasasının 27(3). Maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Dava açma ehliyeti – Kalkınma Bankası Yasasının, Davacının varlık ve görevlerini ilgilendirmediği nedeniyle davanın reddedilmesi.Anayasanın 1 ve 47. Maddeleri

İndir

05.02.1998

A/M
Numara:5/1997
D. No:1/1998

K.T.Öğretmenler Sendikası ile Cumhuriyet Meclisi35/1977 sayılı Emeklilik (Değ) Yasasının 2. Maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Emeklilik iştirak payı – Yasa yapma yetkisi – Yasama organının bu yetkisini yürütme organına verdiği hallerde bu görevin açıklıkla belirtilmesi ve sınırlarının tespit edilmesi gereği – Kazanılmış hak –Anayasanın 1,3,4,5,7,8,10(2), 55,75, 78,160. Md.

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon