Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.05.1998

A/M
Numara:8/1997
D. No:2/1998

Turhan Beydağlı ile Cumhuriyet MeclisiDeğiştiirmiş şekliyle 45/92 KKTC Kalkınma Bankası Yasasının 27(3). Maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Dava açma ehliyeti – Kalkınma Bankası Yasasının, Davacının varlık ve görevlerini ilgilendirmediği nedeniyle davanın reddedilmesi.Anayasanın 1 ve 47. Maddeleri

İndir

05.02.1998

A/M
Numara:5/1997
D. No:1/1998

K.T.Öğretmenler Sendikası ile Cumhuriyet Meclisi35/1977 sayılı Emeklilik (Değ) Yasasının 2. Maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Emeklilik iştirak payı – Yasa yapma yetkisi – Yasama organının bu yetkisini yürütme organına verdiği hallerde bu görevin açıklıkla belirtilmesi ve sınırlarının tespit edilmesi gereği – Kazanılmış hak –Anayasanın 1,3,4,5,7,8,10(2), 55,75, 78,160. Md.

İndir

05.06.1997

A/M
Numara:2/1997
D. No:3/1997

Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Meclisi“Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasasının tümüün anayasaya aykırılığı iddiası - Geçici Personelin Kadrolanması – Yasanın tek amacının geçici personeli güvenceye kavuşturmak olması –Eşitlik İlkesi – Kamu hizmetine girişte herkese fırsat eşitliği sağlanması gereği.Anayasanın 1, 8, 72, 120 ve 121. Maddeleri

İndir

29.05.1997

A/M
Numara:3/1997
D. No:2/1997

Vakıflar Örgütü ile Sinan Şemiler12 Haziran 1996 tarihinde alınan ve Resmi Gazetenin Ek IV Bölüm 1’de yayınlanan A-783-96 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Mülhak Vakfa ait taşınmazların kiralanması – Mülhak Vakıflara ait taşınmaz malların Bakanlar Kurulu kararıyla 17/81 sayılı Kira (Denetim) Yasası kapsamı dışında tutulmasıAnayasanın 8. Madesi

İndir

16.01.1997

A/M
Numara:7/1996
D. No:1/1997

Fikret Çavuşoğlu ile K.T.H.Yolları Şti. 22/1992 sayılı İş Yasasının 12 maddesinin (6). fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddiası - İş akdinin feshi – Sözleşme hukuku – Kişisel hizmetlerde serbest irade esastır – Sözleşme hukukunun genel ilkleri, sözleşmeye taraf olanların serbest iradelerinin varolmasını bir ön koşul olarak kabul etmektedir –Anayasanın 1,7,10. ve 46. Maddeleri

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon