Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
08.06.1995

A/M
Numara:8/1994
D. No:4/1995

Yeni Kıbrıs Partisi ile Cumuriyet Meclisi12/94 sayılı Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No.2) Yasasının 25(1) maddesi ile değiştirilen 5/76 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 68(1) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası - Siyasal Partiler Cumhuriyet Meclisinde temsil edildikleri sürece dava açma hakkına sahiptirlerAnayasanın 147. Maddesi

İndir

01.06.1995

A/M
Numara:2/1994
D. No:3/1995

K.T.Emlak Sahipleri Birliği ile Cumhuriyet MeclisiGerçek ve tüzel kişilerin vergilendirilmesi –Eşitlik – Eşitlik, özdeş durumlarda olanlar arasında sözkonusu olabilir.Anayasanın 1,3,5,7,8(1), 8(2). Mad.

İndir

25.05.1995

A/M
Numara:10,11,12,13/1994
D. No:2/1995

UBP ile Cumhuriyet Meclisi53/77 Üst Kademe Yöneticileri Yasasının 3(1)(2 maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - )Danışman kadrosu – Sözleşmeli danışman – Üst kademe yöneticisi – Üst kademe yöneticiliğine atanan bir kişinin siyasal makamın tercihi olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğu.Anayasanın 1, 3(4), 8, 10, 120 ve 147. Maddeleri

İndir

26.01.1995

A/M
Numara:6/1994
D. No:1/1995

UBP ile Cumhuriyet Meclisi 2/94 sayılı Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasasının tümünün batıl, geçersiz ve hükümsüz olduğuna dair emir istemi -İptal davalarında davanın geri çekilmesinin Mahkemenin iznine tabi olmasıAnayasanın 147. Maddesi

İndir

03.11.1994

A/M
Numara:7/1994
D. No:8/1994

Şakir Sömek ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Hastahane tabirinin Güvenlik Kuvvetlerinin ve KKTC’nin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında kullanılan kuvvetlerin Askeri Hastahaneler ile ona bağlı bulunan yurtdışındaki Askeri Hastahaneleri de kapsaması- EgemenlikAnayasanın 1,3,7,9,14,17, 89,152. Maddeleri

İndir

11.10.1994

A/M
Numara:11/1993
D. No:9/1994

İsmail Sadık Bundak ile Başsavcılık43/88 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasasının 16. maddesinin ve Geçici Kuralların 1. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Yorum –Anayasa Mahkemesinin yetkisi – Uluslararası antlaşmalar – Uluslararası antlaşmaların “usulüne göre” yürürlüğe konup konmadığının yargısal denetime açık olması Anayasanın 1, 10, 16(2)(c) ve 16(2)(g), 17(2), md

İndir

27.06.1994

A/M
Numara:1/1993
D. No:7/1994

Ülfet Emin ve diğeri ile Saptama Değerlendirme Anayasanın Geçici Madde 1(2)’de yer alan “öncelikle” sözcüğünün yorumlanması istemi - Eşdeğercinin anlamı –Öncelik kriteri – Mülkiyet hakkı – Kesin tasarruf belgesi ile koçanın mülkiyet hakkı vermesi.Anayasanın 149. Maddesi

İndir

09.06.1994

A/M
Numara:4/1994
D. No:6/1994

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile Vefa Jaber 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasının 42(4) maddesinin ve Yargıtay Hukuk 36/93 (D. 6/94) sayılı kararın Anayasaya aykırılığı iddiası -Yargıtay kararları – Mahkeme “kararlarının” havale edilip edilemiyeceği – Yargıda istikrar ilkesi –Anayasanın 1. ve 46. Maddeleri

İndir

15.04.1994

A/M
Numara:8/1993
D. No:5/1994

Hilmi Adalıer ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Değiştirilmiş şekliyle 4/83 sayılı bedelli Askerlik Yasasının 4. maddesinin (2). Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı iddiası -Bedelli Askerlik – Eşitlik ilkesi – Eşitlik, kanun önünde yani hukuki eşitliktir – İhtisas sözcüğünün anlamı –Anayasanın 1, 8, 25 ve 59(1). Maddeleri

İndir

14.04.1994

A/M
Numara:1/1994
D. No:4/1994

Cumhurbaşkanlığı ile Yasama Meclisi Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasasının 3. maddesi ile Öğretmenler (Değişiklik) Yasasının 4.maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Sendikal haklar – Eşitlik ilkesi – Sosyal dengenin sağlanması –Sendikal faaliyetler –Anayasanın 1, 3(4), 8(1)(2), 10(2), 120,121.mad.

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon