Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.06.1995

A/M
Numara:9/1993
D. No:5/1995

Girne Belediyesi ile İskan Bakanı 55/89 sayılı Yasanın 11. maddesi ve özellikle 11(4), 11(5) ve 32 ile 32(2) maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiası - Emirnamenin iptal davasına konu olup olmayacağı – İptal davası – İptal davasına konu olabilecek mevzuatAnayasanın 147. Maddesi

İndir

11.10.1994

A/M
Numara:11/1993
D. No:9/1994

İsmail Sadık Bundak ile Başsavcılık43/88 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasasının 16. maddesinin ve Geçici Kuralların 1. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Yorum –Anayasa Mahkemesinin yetkisi – Uluslararası antlaşmalar – Uluslararası antlaşmaların “usulüne göre” yürürlüğe konup konmadığının yargısal denetime açık olması Anayasanın 1, 10, 16(2)(c) ve 16(2)(g), 17(2), md

İndir

27.06.1994

A/M
Numara:1/1993
D. No:7/1994

Ülfet Emin ve diğeri ile Saptama Değerlendirme Anayasanın Geçici Madde 1(2)’de yer alan “öncelikle” sözcüğünün yorumlanması istemi - Eşdeğercinin anlamı –Öncelik kriteri – Mülkiyet hakkı – Kesin tasarruf belgesi ile koçanın mülkiyet hakkı vermesi.Anayasanın 149. Maddesi

İndir

15.04.1994

A/M
Numara:8/1993
D. No:5/1994

Hilmi Adalıer ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Değiştirilmiş şekliyle 4/83 sayılı bedelli Askerlik Yasasının 4. maddesinin (2). Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı iddiası -Bedelli Askerlik – Eşitlik ilkesi – Eşitlik, kanun önünde yani hukuki eşitliktir – İhtisas sözcüğünün anlamı –Anayasanın 1, 8, 25 ve 59(1). Maddeleri

İndir

14.04.1994

A/M
Numara:6/1993
D. No:3/1994

Dr. Öztekin Öztekiner ile Bakanlar Kurulu Değiştirilmiş şekliyle 26/77 sayılı Emeklilik Yasasının 9. maddesinin (1). fıkrasının şart bendinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Mecburi emeklilik – kamu görevlilerinin mecburi emekliye sevkedilmeleri – Anayasanın yasaklayıcı veya emredici bir kuralına aykırılığın gerekliliğiAnayasanın 1, 17(1), 12(2), 121(4), 152. Maddeleri

İndir

10.03.1994

A/M
Numara:7/1993
D. No:2/1994

Hakkı Nalbantoğlu ile Ekonomi ve Maliye Bak. 26/77 sayılı Emeklilik Yasasının Değiştirilmiş şekliyle 3. maddesinin (6). fıkrasındaki “Erenköy’de mücahitlik yapan” söz dizisinin Anayasa aykırılığı iddiası -Eşitlik ilkesiAnayasanın 8. Maddesi

İndir

09.03.1994

A/M
Numara:14,15/1993
D. No:1/1994

Kıvanç Ltd ile Elektrik Kurumu66/93 sayılı Elektrik (Değişiklik) Yasası ile Esas Yasa olan Fasıl 170 Elektrik Yasasına eklenen geçici 1. maddenin Anayasaya aykırılığı iddiası -Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi – Zaruri hal kavramı –Kazanılmış hak – Kamu iyiliği – Kamu iyiliği kavramının kamu yararı ve kamu düzenini ihtiva etmesi.Anayasanın 1 ve 75. Maddeleri

İndir

31.12.1993

A/M
Numara:10/1993
D. No:4/1993

Mehmet Kayıkçı ile BRT Kurumu50/83 sayılı BRTK Yasasının 10/4 maddesinin Anayasaya aykırılığı...Anayasanın 1. ve 121/2,3 Maddesi

İndir

25.11.1993

A/M
Numara:4/1993
D. No:3/1993

K.T.Emlak Sahipleri Birliği ile Cumhuriyet Meclisi59/92 sayılı T.Mal Vergisi Yasasının Anayasaya Aykırı olup olmadığı...Anayasanın 1,3,5,7,9,36,75 maddeleri...

İndir

10.06.1993

A/M
Numara:3/1993
D. No:2/1993

Yusuf Özant vd ile Toprak Ürünleri Kurumu32/92 TÜK Yasasının 29/2 maddesinin Anayasaya aykırı olup olmadığı...Anayasanın 1. ve 160. maddeleri...

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon